NORSK TERRIER KLUB

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 4.600 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

NYHETER

OPPDRETTERVERVING

VERVING AV VALPEKJØPERE SOM MEDLEM I NTK På NTKs generalforsamling ble det vedtatt at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere til en redusert kontingent på kr.150.- for 1...

Les mer

Siste valpekull

VÅRE RASER

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44