Styret

Styret i avdeling Østfold etter årsmøtet 6.12.2017
(og konstituering januar 2018)

 
 Leder  Turid Kock
 Theodor Kollers vei 7 A
 1637 Gamle Fredrikstad
 tlf. 48055760
 Nestleder  Kari-Anne Horge  tlf. 95297277
 Sekretær/kasserer  Anne Sollerud  tlf. 91304019
 Styremedlem   Rolf Dahl   tlf. 45001264 
 Styremedlem  Hilde Marianne Christensen Liverud  tlf. 47876615
 Styremedlem  Kirsti Skaar  tlf. 40853396
 Varamedlem  Per-Ivar Flaten  tlf. 91310979
 Varamedlem  Silje Ludvigsen  tlf. 93047509

 

Valgkomité
 Leder  Vakant  
 Medlem  Vakant  
 Medlem  Vakant  

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44