Hovedstyret informerer

 

 

Årets Generalforsamling er avholdt og vi i styret takker Marianne Ona Hansen og Kristine Mali Rjaanes for deres innsats, og ønsker velkommen Tua Stiernudde og Anne Kari Dahle som nyvalgte medlemmer. 

 

Som dere vet, har hovedstyret fremmet forslag til GF om lavere 

kontingent for nye, vervede medlemmer og er glad for at forslaget har fått tilslutning. Vi tror at vi har fått en fin mulighet til å verve flere 

medlemmer ved å senke medlemsavgift for nyinnmeldte medlemmer via oppdretter og vi håper mange oppdrettere blant dere benytter seg av muligheten. 

 

Den siste tiden har vært travel med mange høringer fra NKK. Hovedstyret har svart på høringen om nytt disiplinærsystem, registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb, ny lovmal for klubbene og elektroniske kritikker på utstillinger. Vi har hatt stor nytte av samarbeid via den nye 

sammenslutningen Raseklubbenes fellesallianse (RFA) som er en felles arena for raseklubber hvor slike viktige saker diskuteres. Der det er mulig 

å enes om et felles svar, gjør man den, men det er på ingen måte 

«bundent mandat», slik at vi i NTK kan ha et avvikende syn på enkelt-saker. Styret ser på det som nyttig å få innspill fra flere raseklubber før man tar en endelig beslutning. 

 

Vi har også opprettet en Facebook-side for klubben, og der kan du følge med på en del av de sakene  vi i styret jobber med. Blant annet vil du kunne finne alle ovennevnte høringer.
Lik gjerne siden! 

 

Hovedstyret har lenge hatt ønske om å avholde møter med 

raserepresentanter, rasegrupper og avdelinger rundt om i landet. En 

viktig sak på agendaen vil være blant annet de nye nettsidene til 

klubben og hvordan man skal bruke dem på best mulig måte. Vi vil også gå gjennom retningslinjer, organisasjonsarbeid med mer. Tiden ble knapp med mange aktiviteter på denne tiden av året så det ble ett møte i Agder i juni, resten av møtene blir etter sommerferien og vi ser fram imot konstruktive møter. 

 

I januar 2018 er det igjen tid for Dommerkonferansen. Denne gangen er det følgende raser dommere skal oppdatere seg på: Lakeland terrier, Airdale terrier, Welsh terrier, Irish softcoated wheaten terrier,  (lørdag) og Norwich terrier, Norfolk terrier, og Cesky terrier (søndag). Rase-

kompendier er under oppdatering slik at rasene presenteres på mest mulig profesjonell måte. 

 

Til slutt har Hovedstyre lyst til å sette dere litt i sving – NTK vant prisen for beste stand på fjorårets DOGS4ALL, og vi har dermed lagt lista forholdsvis høyt for oss selv. For å gjøre jobben enda morsommere, lyser vi ut en intern konkurranse rasene imellom. Den av dere som lager beste presentasjon av sin rase, vinner ….

 

Husk også at flere av NTKs avdelinger arrangerer utstillinger og andre aktiviteter. Annonsene vil du finne bakerst i bladet.  

 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle sammen en riktig fin sommer full av hyggelige aktiviteter og samvær med firbeinte.

 

 

 

Referat fra styremøte 9.1.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44