distrikt

Norsk terrier klub avdeling AGDER

 

Velkommen til avdeling Agder

 

NTK avdeling Agder omfatter alle medlemmene i NTK som bor i Agderfylkene

Vi ønsker å legge til rette for at alle aktiviteter som omfatter våre terrierraser skal drives for terrierens beste samt legge muligheter og forhold til rette for medlemmene i form av diverse aktiviteter. Om noen har innspill og forslag til aktivitere av noe slag så send oss gjerne en epost: agder@norskterrierklub.no

Ris og ros tas imot med takk :)

smiley

 

Innkalling til årsmøte i Norsk Terrierklub Agder

Onsdag 23.11.2016 kl 18.00

På AniCura Sørlandet ved Travparken

 

Dagsorden;

 

1.    Godkjenning av innkalling til årsmøte

2.    Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne referat

3.    Årsberetning 2016

4.    Regnskap med revisors beretning

5.    Innkomne forslag fra medlemmer

6.    Planer for drift og aktiviteter for 2017 foreslått av nåværende styre

7.    Valg av nytt styre for 2017

·         Leder

·         Styremedlemmer

·         Varamedlemmer

·         Revisor med vararevisor

·         Medlem til valgkomiteen

 

Enkel bevertning etter møte

Vel møtt

 

Mvh Styret i NTK Agder