Meny 

 

........


Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmeside
for rasen Miniature bull terrier

 

Raserepresentant:
 

Bård Jensen

E-post: minibull@norskterrierklub.no

Valpeformidler:

Grethe Bergendahl,
Sigynsv. 3,

1349 Rykkinn. Tlf: 67133938

E-post: bergendahlg@gmail.com