Meny 

 

.


Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmesider for
Tysk jakt terrier.

 

 

 

Raserepresentant:
Jan Inge Skjerven 
Klokkarsteinensv. 45
6869 Hafslo

TLF: 91796702
mail: tyskjakt@norskterrierklub.no

 

Valpeformidler:

Grethe Bergendahl
Sigynsv. 3
1349 Rykkinn
Tlf: 67133938

 

Møte ved årets Tyskjaktterrier treff på Hafslo 10-12 Juni 2016.

Sak 1 : Gjennomgang av anleggsprøven .

Sak 2 : Gjennomgang av årets årsmøte NTK sentralt.

Sak 3: Saker som medlemmane ynskjer å fremme til neste årsmøte sentralt.

Sak 4 : Ymse

Hafslo 23.04.2016