Meny 

 

VI I STYRET

 

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no
Bidrag til Vi med Jack: vmj@norskterrierklub.no
Oppdateringer til hjemmesiden: jrtweb@norskterrierklub.no

Konto nr. 1503 17 00814 


Leder: Beate Kittilsen - Mob: 90 12 11 60 - etter kl. 16.00
Nestleder: Monica Eikrehagen - Mob: 99 78 98 44
Kasserer:
Sekretær: 6

Styremedlem:
Styremedlem: Maria Huseby - Mob: 90 94 80 46
Styremedlem: 
Vara Styremedlem: Karianne Ekløff - Mob: 94 83 73 56


 

Valgkomite:
 

Revisor: 

Valpeformidlere:
Beate Kittilsen
- Mob: 90 12 11 60 - etter kl. 16.00

Webmastere:
Kari Torgersen
Beate Kittilsen

Vi med Jack redaktør:
Rebecca Aversano