Meny 

 

.


Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmesider for
Welsh terrier.
 

Raserepresentant:
 Eli Næsset, Gamle Gomsrudvei 57 I
 3616 Kongsberg  Tlf: 91515790
welsh@norskterrierklub.no

Valpeformidler:

Grethe Bergendahl, Sigynsv. 3,
1349 Rykkinn. Tlf: 67133938