Meny 

 

Blodprøver

 

Rutiner ved blodprøvetagning av Staffordshire bull terrier

 

Grunnet lagrings- og behandlingskostnader hos Norges Veterinærhøyskole, er det besluttet at  praksisen med blodprøvetagningen på Staffordshire bull terrier opprettholdes, men at det pålegges et gebyr på kr 60,- på hver enkelt blodprøve for å dekke kostnadene.

Ved blodprøvetagning av valpekull:

"Skjema 1" fylles ut og signeres/stemples av veterinær. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til NVH (som tidligere), mens en kopi av skjemaet sendes til Norsk Terrier Klub (post@norskterrierklub.no). Innbetaling av avgift på blodprøvene (60,- pr stk) settes på konto 1503.26.40270, og betalingen merkes tydelig hva den gjelder. Prosedyrer står også beskrevet på skjemaet.

Ved blodprøvetagning av utenlandsk far/sædgiver og importdyr:

"Skjema 2", eventuelt "Form 2, English" fylles ut og signeres/stemples av veterinær i opprinnelseslandet. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til Norges Veterinærhøyskole (som tidligere), mens en kopi av skjemaet sendes til Norsk Terrier Klub (post@norskterrierklub.no). Innbetaling av avgift på blodprøvene (60,- pr stk) settes på konto 1503.26.40270, og betalingen merkes tydelig hva den gjelder. Prosedyrer står også beskrevet på skjemaet.

Skjema 1

Skjema 2

Skjema 2/Form 2 - english

IBAN-nummer:

BIC:

DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN-kontonummer:

NO1915032640270

 

OBS!

Angående betaling av blodprøver SKAL giro merkes med;
Mors navn eller reg.nr, fars navn eller reg. nr (og evt eier dersom oppdretter ikke eier hannhund selv) og antall valper.
Dette for at vi enklere skal kunne knytte innbetalinger opp mot lister fra NVHS.