Meny 

 

nyheter

 

På Norsk Terrier Klub sin generalforsamling ble det vedtatt å gjeninnføre særkontingent for rasegruppene, slik det ble praktisert fram til 2013. 
 
Medlemsansvarlig jobber i disse dager med å sende ut giro for innbetaling av kontingent til rasegruppen for Jack Russell terrier og andre rasegrupper. 
Alle som står som eier av rasen i NKK får tilsendt giro uavhengig om de tidligere var medlem av rasegruppen eller ikke. 
 
Om noen ikke ønsker å være medlem er det bare å la være å betale giroen.
Om noen ikke står som registrert eier av rasen, men ønsker å være medlem i rasegruppen for jrt, er det bare å sende melding om dette til medlemsansvarlig: medlem@norskterrierklub.n
 
For 2016 er kontingenten kr. 100.-
 
NB: for å være medlem i en rasegruppe må en være medlem i Norsk Terrier Klub.
 
 
Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppen for Jack Russell Terrier, lørdag 19. november kl. 16.30 i Røde kors huset i Lillestrøm.
Adr. Skedsmogata 3 c, 2000 Lillestrøm 

 
 
Dagsorden
 
 
1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer.
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne saker/saker fra styret
5. Planer for 2016
6. Valg
     - Valg av styremedlemmer
     - Valg av varamedlemmer
     - Valg av medlemmer til valgkomiteen 
 
 
Punkt 1 
Valg av møteleder, referent, tellekorps 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 3 personer.
 
Punkt 2
Årsberetning Styret
 
Etter årsmøtet 2015, så har styret sett slik ut
 
Leder: Beate Kittilsen
Nestleder: Monica Eikrehagen
Kasserer: Elisabeth Steffensen
Sekretær: Iris Anita Jensen (trakk seg i midten av 2016)
Styremedlem: Anna Breivik Løtvedt
Styremedlem: Maria Huseby
Styremedlem: Torill Langø
Vara: Karianne Ekløff
 
Valgkomiteen:
Kari Torgersen
Liselotte Lauritzen (trakk seg i 2016)
 
Valpeformidler: Beate Kittilsen

Webmastere:
Kari Torgersen
Beate Kittilsen
 
Vi med Jack redaktør:
Rebecca Aversano 
 
 
Vi har hatt 3 styremøter via chatten på facebook, samt jevnlig kontakt på vår private side. 
 
Årets aktivitetshelg ved Vestby Hyttepark ble avlyst 2 dager før påmeldingsfristen pga. manglende påmeldinger.
Det ligger en del jobb med planlegging av disse helgene, så det er kjedelig å se at engasjementet er så labert, spesielt i tillegg til når det blir lagt sentralt på Østlandet.
Styret ser videre på sted, tidspunkt osv. for å se om vi kan få opp antall påmeldinger ved andre open show.  
 
I 2016 blir det utgitt 2 stk vi med jack blader, samt vi har 3 sider tilgjengelig i terrierbladet 4 ganger i året. Til tross for påminnelser om innlegg osv. til terrierbladet, så opplever vi også her manglende interesse. 
I et nr. av terrierbladet hadde vi ingen innlegg, og det ble da etterlyst på diverse forum på facebook, det kom noe få innlegg, så vi har såvidt fått fylt en side i senere nr. 
 
Ved 1.10.2016 hadde vi 380 stk medlemmer. 
 
Punkt 3 - Regnskap
 
Punkt 4 - Innkomne saker
Ingen innkomne saker
 
Punkt 5 - Planer for 2017
Neste år har rasen 15 års jubileum, så vi prøver å få til et jubileums open show. 
 
Punkt 6 - Valg
 
Leder: Beate Kittilsen                                  På valg, ønsker gjenvalg
Nestleder: Monica Eikrehagen                     Ikke på valg, gjenstår 1 år
Sekretær: Iris Anita Jensen                         På valg, ønsker ikke gjenvalg
Kasserer: Elisabeth Steffensen                    På valg, ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem: Anna Breivik Løtvedt            På valg, ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem: Maria Huseby                       På valg, ønsker gjenvalg
Styremedlem: Torill Langø                         På valg, ønsker ikke gjenvalg
Vara styremedlem: Karianne Ekløff             Ikke på valg, gjenstår 1 år
 
Valgkomiteen: 
Kari Torgersen                                            På valg, tar gjenvalg
Liselotte Lauritzen                                      På valg, ønsker ikke gjenvalg
 
 
Stemmesedler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stemmeseddel: Valg av leder for 2 år:
 
  • Beate Kittilsen 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stemmeseddel: Valg av styremedlemmer for 2 år
 
  • Maria Huseby
  •  
  •    
  •  

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stemmeseddel: Valg av valgkomitee for 1 år
 
  • Kari Torgersen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Dersom du ønsker og forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:
Valget skal skje skriftlig. Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for.
De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker de som du ikke ønsker valgt.
 
Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, som igjen legges i en ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse.
Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet og sendes til: Rasegruppen for Jack russell terrier v/ Beate Kittilsen, Stockfleths gt 54 c 0461 Oslo 
 
Poststemplet senest 17.11.2016

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, eller poststemplet etter satt dato, blir stemmesedlene forkastet.
 
 
Styret