Meny 

 

oppdrettere

 

 

OPPDRETTERE SOM ER MEDLEM I NORSK KENNEL KLUB OG NORSK TERRIERKLUB
- sist oppdatert 05. februar 2016

Oppdrettere som er nevnt på denne siden, oppfyller kriterier til Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrettUtover dette stilles det ingen krav for å få lenke på disse sidene og det gis ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Oppdretterne er listet alfabetisk, etter kennelnavn.

Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med aktuelle oppdrettere. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.

 


 

 Oppdretterlink koster for 2017 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545. Oppdrettere som har oppdretterlink kan melde inn valpekull vedrlagsfritt, andre må betale kr. 100,- for å annonsere valper på Norsk Terrier Klubs nettside.

Lenken blir lagt ut når innbetalingen er mottatt.
Merk giroen med: Oppdretterlink 2017 + kennelnavn/rase eller valpekull + kennelnavn/rase