Meny 

 

Oppdrettere
 

Er du interessert i å kjøpe en Bull Terrier?

Vennligst ta kontakt med valpeformidler: 

Elisabeth Aune Moseby

Raknerudveien 31 
1860 TRØGSTAD
Tlf.: + 47 90 76 06 36
E-post: auneelisabeth@hotmail.com

Oppdretterlink koster for 2015 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545.
Lenken blir ikke lagt så snart innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2015 og Kennel navn.

   

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske_retningslinjer_for_hundeavl.

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!