Meny 

 

Oppdrettere

Oppdrettere:
Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's
etiske_grunnregler for_avl og oppdrett.

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Ecco
Greta Liv Larsen
Bergerveien  5 A,
1408 Kråkstad.
Tlf: 92609106

Kennel Reigab's
reigabs@frisurf.no

Tunveien 14
4016 Stavanger
Tlf: 51587471 mob: 92219206

 

 

 

 

 

Oppdretterlink koster for året 2015 kr. 300,- 

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs hovedkonto:1503.25.80545. 

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink 2015 og navn på kennel.