Meny 

 

rasegruppen

 


For kontakt med Rasegruppen (RG) send mail :
staffordshirebull@norskterrierklub.no

Ved årsmøtet 30.11.2016 ble det avholdt valg.
Styret har konstituert seg som følger:

Leder: Bente Moe (2år)
Nestleder: Therese Fraser Wyller (2år) +47 97 54 99 93
Sekretær: Maritha Jensen 
 (1år) +47 99 64 20 12
Styremedlem: Maren Wenner Solbakken (1år) 
Styremedlem: Marianne Krohg Homlong (2år) 
Styremedlem: Grethe Karlsen (1år)
Styremedlem: Nina Hammer (2år)

Vara styremedlem: Wenche Lise Stjernstrøm (1år)
Vara styremedlem:   Cesilie M. Ovesen (1år)  

Revisor: Janne Andersen
Vara revisor: Sandra Holme

Valgkomité: 
Leder: Linda Eriksen (1år)
Ingrid Prante (2år)
Aina Katrin Halvorsen (3år)
Stine Leira Rist (3år)


Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Utstillingskomite:
Bente Moe(leder), Maritha Jensen, Grethe Karlsen, Maren W. Solbakken, Line Gilje, Ingrid Prante, Janne Andersen

Aktivitetskomite:
Therese F. Wyller(leder), Marianne K. Homlong, Cesilie M. Ovesen

Aktivitetskomitéen har egen Facebookside: LINK HER! 
Vi trenger flere engasjerte medlemmer. 
Har du lyst til å være med å arrangere aktiviteter? Ta kontakt med RG på mail. 

Helsekomitè:
Katrine Westerby(leder), Maren W. Solbakken, Silje Stensrud

Web & Redaksjonskomitè: 
Maritha Jensen (leder), Marianne K. Homlong, Wenche Lise Stjernstrøm, Therese F. Wyller, Maren W. Solbakken

Staffetoppenkomitè:
Maren W. Solbakken (leder), Janne Andersen, Ingrid Prante

Valpeformidler:
Silje Margrethe Stensrud
 

Aktivitetskontakter i distriktene:  (klikk her for mer informasjon om aktivitetskontakter) 

Nord-Norge(Tromø): Wenche Lise Stjernstrøm
Midt-Norge(Trondheim): Christine seeger
Nord-trøndelag: Thomas Slørdahl
Sør/Vest-Norge (Rogaland): Ann-Evy Helleberg
Sør-Norge Agder-(Kristiansand): Line Gilje
Østfold: Øystein Forberg
Telemark: Tina Myrlund

 

Årsmøte 02.12.2015 - klikk her
Protokoller 2015
Nedenfor finner du protokoller fra årsmøter 2015.
Alle navn er fjernet og erstattet med "navn fjernet".
Protokoller er forenklede referater fra styrets møter.

Årsmøte 03.12.14 - klikk her
Protokoller 2014
Nedenfor finner du protokoller fra årsmøter 2014.
Alle navn er fjernet og erstattet med "navn fjernet".
Protokoller er forenklede referater fra styrets møter.
 Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Terrier Klubb klikker du på "Innmelding" øverst i menyen.