Meny 

 

Info fra styret

 

Styret har faste styremøter i løpet den 1. uken i måneden om ikke noe annet er avtalt.
Vi har også en lukket gruppe på Facebook der vi tar opp saker som ikke kan vente til neste møte.
Om medlemmer har saker eller innspill de ønsker styret skal diskutere kan de sendes til jack@norskterrierklub.no.