Meny 

 

INFO OM RASEGRUPPEN - Styret

Rasegruppen utgir Westiebladet med nyheter og informasjon om rasen, og arrangerer ulike aktiviteter, bl.a. open show, trimmekurs, westietreff og oppdrettermøter.

Kontaktperson: Atle Gundersen tlf. 907 93 716
e-post: westie@norskterrierklub.no

Adr: Rasegruppen for WHWT v/Atle Gundersen, 
Selbuvegen 461, 7550 Hommelvik.
 

Dersom du er medlem i NTK/Rasegruppen og ønsker innsyn i protokoll/referat fra Årsmøtene, send en mail til Rasegruppens leder.


Etter Rasegruppens årsmøte 20.11.2016 og konstituerende styremøte 20.11.16 ser styresammensetningen ut som følger:


Kontaktinformasjon for Rasegruppens styre

  Leder Atle Gundersen tlf. 907 93 716 - atlegun@gmail.com
  Nesteder/medlemsansvarlig  Torunn Lorentzen tlf. 906 00 311 - toh-l@online.no    
  Sekretær Ann-Mari Johansen tlf. 970 30 420 - ann-majo@online.no
  Styremedlem Hilde Gullaksen tlf. 980 46 386 - terrawes@online.no
  Styremedlem  Liv Kristoffersen tlf. 952 47 158 - liv.kristoffersen@online.no
  Varamedlem Rune Scheide tlf. 950 40 540 - rune.scheide@coop.no

 

Rasegruppens valpeformidler

Anne Lene Holmen - tlf. 950 41 119 - 32 83 43 93 alholmen@online.no

 

Redaktør Westiebladet og Webmaster:  

Hilde Gullaksen - tlf. 980 46 386 - terrawestie@bbnett.no


Rasegruppens valgkomite  2017

  Leder Heidi Hagen tlf. 900 99 745 - wenrick2@online.no
  Medlem Kristin Høstad tlf. 952 18 937 - krhoes@online.no
  Medlem Elisabeth Røsholdt tlf. 990 06 436 - kennel@hellemutten.no
  Varamedlem Frøydis Lund Øyen tlf. 919 14 957 - fr-oeyen@online.no