hva bør du tenke på før valpekjøp?

  

Tenk på at du skal gjøre en langvarig investering i et levende dyr. Som kjøper (forbruker) har du også et delansvar for at oppdretteren "din" har et etisk forsvarlig hundehold og oppdrett. Dersom du kjøper valp fra en useriøs oppdretter bidrar du til at denne oppdretteren kan fortsette på samme måte!

 

Hva bør du forvente når du kjøper en terrier-valp:

 • At foreldrene er nøye utvalgt for avl og har et godt gemytt. At de er friske, sunne og rasetypiske, gjerne premierte på utstilling og/eller jaktprøver. En seriøs oppdretter ønsker gjerne å dokumentere kvaliteten i oppdrettet sitt på denne måten.
 • At oppdretteren har erfaring nok til å kunne bistå deg med råd når du trenger det.
 • At valpene har vokst opp sammen med moren sin og at de forblir sammen med henne til de er minimum 7-8 uker.
 • At valpene har fått nødvendig stell og sosialisering. Valpens sosialiseringsperiode starter når den er ca. 3 uker gammel, derfor er oppdretteren viktig i denne sammenheng.
 • At valpene har fått flere behandlinger mot innvollsorm, samt evt. en parvovaksine ved 7-8 uker.
 • At valpen er i fint hold, ser velutviklet ut i kroppen, at den har fått klørne klippet og at den forøvrig virker frisk, sunn og positiv.
 • At valpen leveres ID-merket og med en fersk helseattest fra veterinær. Attesten skal være maksimum to uker gammel.
 • At valpen og hele kullet blir registrert av oppdretteren i Norsk Kennel Klub og på oppdretterens regning. Kun oppdretter kan registrere valpen, en hundeeier kan IKKE selv registrere valpen i ettertid.
 • At valpen leveres med en standard kjøpeavtale fra NKK, evt. med vedlegg.
   

Oppdrettere "din" bør som et minimum følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Seriøse oppdrettere er også tilknyttet Norsk Terrier Klub og må følge klubbens egne retningslinjer for avl og valpeformidling.

Valpekjøp baseres alltid på gjensidig tillit mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Husk også å melde deg inn i Norsk Terrier Klub for å få tilgang på informasjon om rasen og de aktiviterer som holdes i klubben.

 

Valpekull finner du her