NTKs komitéer og verv

ANSVARLIG MEDLEMSREGISTER, INN- OG UTMELDINGER:    
Edgar Waag, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen, tlf. 922 44 500   

 

DOMMERKONFERANSEKOMITÉ:
Medlem: Grethe Bergendahl Sigynsvei 3, 1349 Rykkinn, tlf. 67 13 39 38
Medlem: Anne Tove Strande Halvdan Svartes gt 7, 3208 Sandefjord   tlf. 47 88 00 50
Trond Storsveen, tlf. 99 35 90 07
   

HIKOMITÉ hiet i Frogn    

Leder: Lena Kjempengren tlf. 40245740 Thomas Pettersen, tlf. 90796920
Ola Vold - materialforvalter
Henrik Adolfsen 

    
UTSTILLINGSKOMITÉ:
  
Kasserer: Heidi Hagen, tlf. 63 87 36 00
Eirik Kahrs, Bekkelagsterrassen, tlf. 95 07 01 67
Anne Sollerud, tlf. 91304019     
Geir Stuldalen Krødergata, tlf. 93 06 88 57
Annlaug Gjerde, Tlf. 97474944
Fra HS: Maritha Jensen, Tlf. 99 64 20 12

 

DOMMERKOMITÈ
Inger Kristiansen Idrettsveien 5, 1540 Vestby, tlf. 64 95 09 84
Trond Storsveen Olaf Schousvei 20, 0572 Oslo, tlf. 99 35 90 07
Kirsti Kahrs Bekkelagsterrassen 19c, 1177 Oslo, tlf. 98 84 22 80
Heidi Hagen Tærudstien 31. 2020 Skedsmokorset, tlf. 63 87 36 00

 

VALGKOMITÉ:
Leder:  Eirik Kahrs, Bekkelagsterrassen 19c, 1177 OSLO, tlf. 95 07 01 67
Medlem: Inger Kristiansen Idrettsveien 5, 1540 Vestby, tlf. 64 95 09 84
Medlem: Edgar Waag, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen


ANSVARLIG "ÅRETS TERRIER":
Trond Storsveen, tlf. 99 35 90 07

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44