Nyheter

Kandidater til årets valg på JRT årsmøte 19.11.2017

Publisert: 29/10/17 Oppdatert: 30/10/17

/Userfiles/Sites/files/valg%20JRT-17.docx

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:

  • Valget skal skje skriftlig.
  • Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker de som du ikke ønsker valgt.
  • Stemmesedlene legges i en konvolutt merket ”STEMMESEDLER” som lukkes, som igjen legges i en ny konvolutt sammen med ditt navn og din adresse.
  • Forhåndsstemmen må være valgkomiteen i hende før årsmøtet, innen 16.11.17. Sendes til:

RG JRT v/ Kari Torgersen

Adresse: Tårnbyveien 491, 2013 Skjetten

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett.
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmesedlene forkastet.

Hilsen
Kari Torgersen
valgkomiteen

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44