Agder

Nå ligger det bilder ute på facebooksiden vår fra utstillingen i Kristiansand den 17. mars.
 

Styret i NTK-Agder ønsker å rette en ekstra stor takk til dommer Helge Kvivesen som stilte opp på utstillingen vår på så kort varsel og Anette Ege som bare skulle se på utstillingen som sa seg villig til å være skriver for oss på utstillingen på stående fot.
Tusen hjertelig takk !
 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Velkommen til avdeling Agder

 

 

 

NTK avdeling Agder omfatter alle medlemmene i NTK som bor i Agderfylkene.

Vi ønsker å legge tilrette for at alle aktiviteter som omfatter våre terrierraser skal drives for terrierens beste, samt legge muligheter og forhold til rette for medlemmene i form av diverse aktiviteter.

Om noen har innspill og forslag til aktivitere av noe slag så send oss gjerne en epost: agder@norskterrierklub.no

Ris og ros tas imot med takk :)

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44