Irish softcoated wheaten terrier

Velkommen til rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier
Stiftet 1988
ca. 200 medlemmer 2017     


Wheatenspesialen 2017
BIS Revhibakken's Rock On
BIS 2 Northbound Daisy Dawn

 

 

Miniundersøkelse – spørreundersøkelse og innsamling av svaberprøver.

 

Styret planlegger en ny større helseundersøkelse i 2018-19, -det er da ca 10 år siden den forrige helseundersøkelsen. I den forrige undersøkelsen ble det vist at det var en del hunder av vår rase som var engstelige i noen sammenhenger, og spesielt for høye lyder som nyttårsraketter o.l. Det var også noen hunder som hadde ulike problemer med hud.

 

Ved Veterinærhøgskolen arbeides det mye med angst hos hund hos ulike hunderaser, spesielt angst mot høye lyder. Målet er å se om det er mulig å finne ut om noen gener gjør hundene mer robuste mot angst. Veterinærhøgskolen har nå tatt kontakt med flere raseklubber for å samle mer data og prøver til genanalyser. Styret ønsker å bidra til denne undersøkelsen og ser at det både kan være en god forberedelse til neste store helseundersøkelse og gir oss samtidig anledning til å få med et par spørsmål om hudplager. 

 

Undersøkelsen vil skje ved at Veterinærhøgskolen kontakter noen eiere (tilfeldig utvalgt) per telefon og/eller email. På telefon vil det bare bli stilt noe få spørsmål om lydsensitivitet, og om eieren kan tenke seg vil bidra ved å svare på et kort spørreskjema (tilsendt som en link per email). Her vil det også være med et par spørsmål om hud. Både telefonhenvendelsen og spørreskjemaet vil kunne besvares på noen minutter.

 

Eier vil også bli spurt om de er villige til å sende inn en munnsvaber (som i tilfelle blir tilsendt). Svaberprøvene vil bli brukt til DNA-analyser og kan brukes til studier av både angst og hudproblemer. Det kan også være et grunnlag for å se på genetisk variasjon i rasen. 

 

Henvendelsene fra Veterinærhøgskolen vil komme i desember/januar. Vi er opptatt av at alle skal være godt informert om undersøkelsen før den starter, så informer gjerne dine Wheaten-venner om denne mini-undersøkelsen som snart kommer.

 

Vi håper at flest mulig av de som blir kontaktet vil delta i undersøkelsen og bidra til en enda bedre helse og  velferd i rasen. Dersom noen ønsker å delta selv om de ikke blitt kontakt i løpet av januar, er det selvsagt muligheter for det. Jo flere prøver som blir samlet inn, desto bedre er det.

 

 


 

Rasespesifikk Avlsstrategi for Irish Softcoated Wheaten Terrier

 

 

 

                                                                                                    


                                                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ønsker du å bli medlem i rasegruppen Irish softcoated wheaten terrier, ta kontakt med NTK, klikk på fanen "Innmelding" i menyen øverst, og fyll ut skjema. Velkommen skal du være :-)

/Userfiles/Sites/images/untitled%281%29.bmp

 

epost til rasegruppen: wheaten@norskterrierklub.no 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44