Miniature Bull Terrier

Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmeside
for rasen Miniature bull terrier
 

Raserepresentant:
 

Bård Jensen

E-post: minibull@norskterrierklub.no

Valpeformidler:

Grethe Bergendahl,
Sigynsv. 3,

1349 Rykkinn. Tlf: 67133938

E-post: bergendahlg@gmail.com

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44