Registreringstall

Norfolk Terrier er en populær hund. En rase stadig flere ønsker seg. Naturlig nok. Men Norfolk er en hund med lav fertilitet, i den forstand at det fødes ca. 3 valper pr. kull. Det betyr at en må smøre seg med tålmodighet, om en vil ha en Norfolk.

I Sverige er det langt flere hunder og oppdrettere. Mange har benyttet den muligeten og import hund derifra. I og de senere år, er det også flere som har importert fra Tyskland og England.

Registreringstallene for Norfolk Terrier

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antall kull

9

8

8

9

11

 

Antall individer

21

23

23

22

35

 

Snitt pr. kull

2,33

2,88

2,88

2,44

3,18

 

 

År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Antall kull

8

9

13

18

11

16

14

Antall individer

22

23

31

44

23

41

39

Snitt pr. kull

2,75

2,56

2,38

2,44

2,09

2,56

2,79

Oppdatert 11. februar 2016

Publisert 26. april 2012

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44