Oppdrettere

Oppdrettere:

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub. For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en lenke på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Sealytoppen
Line Sandli
Hedalsvegen 2621
3528 Hedalen
Tlf: 61349004 / 41306032

Kennel Sealy West
Vivi Waag
Postboks 6 Sandsli
5861 Bergen
Tlf: 55 22 92 00 / 986 39 600

 
 
 

Oppdretterlink koster for 2017 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2017 og Kennel navn.

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44