Skotsk terrier

                                                        Mule Varde 2017.

BIR: N SE UCH Sir Darnley`s Undercover Urchin - Eier Peter R. Hewitt 

BIM: Tatler Twill - Eier Peter R Hewitt 

   Raserepresentant:                                        Valpeformidler:

Peter Robinson Hewitt                                           Solvor Bakken
       Asdalveien 42                                               Vangsveien 1072
     3967 Stathelle                                                2324 Vang, Hedmark
  Tlf: 951 88 809/35 71 03 72                                Tlf: 952 71 291

                                   e-post: skotsk@norskterrierklub.no

                            Kontonummer, Skotsk Terrier: 1503 17 01276        

 

                                               

Ønsker dere resultater, bilder og aktiviteter inn på siden vår send mail til: skotsk@norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44