Helse

Nedenfor finner du nedlastbare pdf filer med informasjon fra Helsepermen som ble utgitt tidligere år.

 
HD |   AD    | Tenner  | Allergi   | Demodikose   | L2hga & HC   | Øyelidelser

 

Helsekomiteen vil oppfordre alle som opplever unormale lidelser/sykdommer til å rapportere dette inn til rasegruppen. Dette for at vi til en viss grad kan holde en oversikt over hvordan rasen vår utvikler seg. Merk epost "rapportering helsekomiteen" og sendes til staffordshirebullterrier@norskterrierklub.no


Øyelysing

Helsekomiteen har vært i kontakt med Ernst Otto Ropstad i etterkant av seminaret i september da det har oppstått litt meningsutveksling i staffemiljøet vedrørende øyelysing på vår rase. Nedenfor kan du se Ernst Otto Ropstad's uttalelse vedrørende øyelysing på vår rase.From: Camilla @ Stavenstaff [mailto:post@stavenstaff.com]
Sent: 12. november 2015 10:44
To: Ernst Otto Ropstad <ernst.ropstad@nmbu.no>
Subject: Øyelysing Staffordshire Bull Terrier

Hei Ernst Otto

I etterkant av seminaret vi hadde i september har det oppstått litt diskusjoner her og der i miljøet i forbindelse med øyelysing.
Noen mener at øyelysing av valper er bortkastet, noen mener at det holder med øyelysing 1 gang i hundens levetid, altså i voksen alder mens andre ønsker at alle skal forholde seg til de skrevne anbefalingene hvor det står at « valper av vår rase skal øyelyses før levering, og voksne hunder som går i avl skal øyelyses 1 gang i året»

Dvs at attesten ikke skal være eldre enn 12 mnd og på tisper er det da iorden med øyelysing før man evt setter kull.

For å få satt en strek på slike diskusjoner – er det mulig for deg å komme med et uttalelse vedrørende dette? (som vi legger ut på våre websider)
Hva er det DU anbefaler at vår rase skal gjøre?

Ha en fortsatt fin dag

Med vennlig hilsen

Camilla Berger
Sekretær SBT RG
Leder Helsekomiteen
 

Hei,

Det høres ikke ut som en veldig smart retning og ta. Og jeg tror det kan komme til å koste mer enn det smaker på lang sikt.

Jeg har skrevet et forslag nedenfor som du gjerne må gjengi på websidene deres
 

«Jeg anbefaler så absolutt at valper øyelyses før de selges. Dette fordi PHTVL/PHPV er en medfødt lidelse som er relativt vanlig på rasen og høyere grader av lidelsen ( grad 2-6) vil medføre at man ikke kan avle på hunden samt føre til lidelse for hunden og potensielt store kostnader for valpekjøper dersom det blir nødvendig med operasjon. Det vil også kunne oppstå salgstvister/reklamasjoner dersom en valp selges med en lidelse uten at kjøper er klar over dette.

 Katarakt ( grå stær) er også relativt vanlig hos rasen og kan være medfødt eller oppstå når som helst senere i hundens liv. Denne lidelsen fører til synsnedsettelse og/eller blindhet. Hunder som brukes i avl bør derfor øyelyses årlig ( attesten bør ikke være eldre enn 1år), for å bevare rasens sunnhet. «

Mvh

Ernst-Otto Ropstad
Førsteamanuensis, DVM PhD Dipl ECVO, Aut øyelyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Institutt for sports- og familiedyrmedisin
Pb 8146 Dep.
0033 Oslo
Tel +47 2259 7463  Fax +47 2296 4962

 

På spørsmål om problemstillingen ved manglende øyelysere Nord for Nord Trøndelag svarer Ernst Otto Ropstad følgende:

"Ja jeg har full forståelse for at ØL av valper kan være et problem nord for Nord-Trøndelag. Det er flere øyelysere som øyelyser regelmessig i Nord-Norge, men det er jo sikkert ikke alltid det passer i forbindelse med valpekull.  Om man ikke får til å ØL valper i Nord-Norge kan en løsning være å selge til noe redusert pris med klausul om at de skal ØL ved første mulighet. Jeg vet ikke hvor stort dette problemet er , men vil vel anta at det ikke angår så veldig stor prosentandel av valper født i Norge. Det er en Øyelyseraspirant i Harstad og en i Bodø så vi får håpe de snart blir ferdige. 

Der er også øyelysere relativt langt nord i Sverige ( bla Gjertrud Burman) og når svenskene går over til Ecvo-attester vil disse kunne registreres i NKK. "

Forøvrig kan man finne liste over autoriserte øyelysere på denne sidenHar du/ har du hatt en Staffordshire Bull Terrier med påvist Demodikose?

Norsk-svensk samarbeidsprosjekt om Demodex -
Veterinærhøgskolen trenger kontakt med flere eiere for å finne årsaken

Veterinærhøgskolen har i samarbeid med forskere i Uppsala arbeidet med genetiske studier av Demodikose. Målet er å finne gener som gjør at noen hunder er disponert en utvikle sykdommen og så å utvikle en gentest som oppdrettere og hundeeiere kan ha nytte av. Derfor trenger Veterinærhøgskolen å komme i kontakt med eiere av hunder som har Demodikose. Blodprøver har vi allerede tilgjengelig så vi trenger at ALLE bidrar med dette og tar kontakt med hundoghelse@nmbu.no. De vil da ta kontakt tilbake for å finne ut mer om symptomene, hvilken veterinær som har stilt diagnosen og kanskje sende et kort elektronisk skjema som kan være til hjelp for de for å klassifisere sykdommen.

Les hele skrivet her, og hjelp til med å dele denne informasjonen til alle innenfor vår rase.
 


 

Vedrørende avlsanbefalinger

Avlsanbefalinger for annonsering på NTK’s websider vil nå etter oppfordring fra NTK's hovedstyre bli utsatt.
Bakgrunnen for dette er at styret må først prioritere ferdigstillelse av RAS (rasespesifikk avlsstrategi)
Når førsteutkastet av RAS er ferdigstilt vil det bli publisert på vår hjemmeside slik at oppdrettere kan komme med innspill.
Arbeidet med avlsanbefalingene vil da bli utsatt inntil videre og gjenopptatt når RAS er ferdigstilt.
Dette betyr at man kan se bort ifra  tidligere informasjon vedrørende avlsanbefalningene.

Styret beklager at dette skaper forvirring og vil komme tilbake med ny informasjon når dette foreligger.

Vennlig hilsen styret i SBT RG

 

Aktuelle Temaer: (oppdatert 15.09.2015)

 • Gode Råd til deg som vurderer å gå til anskaffelse av en Staffordshire Bull Terrier

 • HD/AD Prosjekt

  • Helsekomiteen ønsker å se nærmere på avlesning/sedering i forbindelse med HD/AD avlesning og mulige forskjeller registrert. 

 • Allergi Prosjekt

  • Helsekomiteen ønsker å samle inn informasjon om hunder som har fått påvist Allergi, deres sykehistorie, symptomer, behandling etc.

 • PHPV forskning i UK

  • SBT RG har nå fått tilsendt svabere i forbindelse med PHPV forskningen som har pågått en stund i England. Vi har bidratt med svabere tidligere og helsekomiteen vil iløpet av høsten kontakte eiere av hunder som har fått påvist PHPV for å spørre om bidrag.
   Helsekomiteen har vært i kontakt med NMBU (tidl NVH) vedrørende påtegning på øyelysningskjema for de hunder som får påvist PHPV. Alle norske øyelysere får nå en påminnelse om at påvist PHPV skal nedtegnes på skjema.
   Har du en hund med PHPV så er det flott om du påser at dette blir gjort ved øyenlysning.

 • Demodikose Forskning Sverige

  • Norge er nå en del av demodikose forskningen som pågår i Sverige og Finland.
   Har du en renraset SBT med generell demodikose og som brøt ut før 1,5 års alder har du nå mulighet til å bidra til denne forskningen.  Sveriges Lantbruksuniversitet refunderer SEK 300 for prøvetakningen i forbindelse med prosjektet.
   Last ned dette skjemaet for mer informasjon.

 • L2HGA og HC: Informasjon til alle som eier Staffordshire Bull Terrier

  • Rasegruppen har utarbeidet et skriv om lidelsene L2HGA og HC, med informasjon som er viktig for eiere og oppdrettere, samt vordende staffeeiere.
   Se også informasjon (obs: engelsk) på L2hga.com
   Alle som oppdretter SBT idag MÅ vite hva L2hga & HC er, og hvordan vi unngår rammede hunder i avl.

 • Informasjon om DNA-testing for L2HGA og HC

Animal Health Trust (AHT) godkjenner nå bare svaber (altså ikke blod) for DNA‐test

for L2HGA og arvelig katarakt (hereditary cataracts, HC). 
Svabre bestilles direkte av eier fra Animal Health Trust (AHT)
 http://www.ahtdnatesting.co.uk

Vi minner om at også om at det tar ca 5 dager fra bestilling før du mottar svaberene i posten. Svaberene tas med sammen med hunden til veterinæren. Veterinæren må ta ut svaberprøven, ta prøven og sende prøvene til AHT i England. AHT og NKK godkjenner ikke resultater fra DNA‐tester som er tatt av eieren selv (hvis ikke eier også er veterinær).

Prøven kan tas så tidlig som ved 4ukers alder, dersom du f.eks har brukt en bærer i avl og vil teste valpene før levering. Det skal sies at NKK kan ikke legge inn prøvesvarene i Dogweb hvis ikke hunden er idmerket. (Valper id-merkes gjerne rett før de leveres ved 7-8uker).
Hvis du skal teste et valpekull: Husk at valpene må skilles fra søsken, mor og eller andre hunder i minst 2 timer før prøven kan tas. Hunden(e) skal heller ikke spise på minst 2 timer før prøen tas. (Den kan få vann).

 


Helsepermen


Helsekomitèen har utarbeidet et konsept innen informasjon om helserelaterte emner hos Staffordshire bull terrier.
Helsepermen inneholder foreløpig de emnene vi mener dekker vår rase. Vi vil sporadisk oppdatere med mer informasjon om det skulle dukke opp annen informasjon vi mener bør tillegges helsepermen. Det er ikke planlagt ytterligere emner per 2014. Følg med for oppdateringer. Tidligere emner som er utgitt på medlemsmøter er lagt ut i nettversjon øverst på denne siden.


All tekst fra disse disse sider skal henvises med link til rasegruppens sider på norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44