Terminliste

Terminliste, SBT Rasegruppen 2017


Nedenfor finner du en foreløpig terminliste, oppdatert per jan 2018

Saker til styremøter

Alle saker til styremøter skal være rasegruppen i hende 7 dager før dato for styremøtet.
Det kan ikke forventes at saker blir tatt opp mellom styremøtene.
Henvendelser sendes per epost til: staffordshirebull@norskterrierklub.no
Møtene er kl 18.00

Klikk på medlemsmøter for å se arrangment på facebook.
(informasjon er tilgjengelig selvom du ikke har konto på facebook)

17.01.2018 Styremøte
02.02.18 Vinterspecialen SSBTC  
09.03.18 Crufts (Terrier and Hound breeds)
3-4.03.18 Innføring i Rally Lydighet 
21.03.18 Styremøte
11.04.18 Styremøte
19.05.18 SBT OPEN SHOW
20.05.18 Offisielt Rally Lydighets Stevne - dag 2 OS
03.06.18 Staffespesial på Terrierspesialen STORT CERT Mjøndalshalle
06-08.07.18 Staffespecialen SSBTC Gränna  
05.08.18 NTK Spesial Sarpsborg
22.08.18 Styremøte
12.09.18 Styremøte 
06-10.10.18 Int. Stafford Match SBTCN - Team Norway
20.10.18 Staffeseminar, Årsmøte + Årsmøtemiddag
21.10.18 Staffeseminar, Åpent forum
16-18.11.18 Dogs4All
   
   
   

Vedrørende medlemsmøter !!

Det er vedtatt at det kun blir 2 medlemsmøter satt opp på terminlisten, dette pga liten interesse.
Ett i januar/februar for utdeling av diplomer og på Staffeseminaret i oktober.
Er det noen lokale "hundehelter"/foredragsholdere du kunne tenke deg å ha på et møte i andre distrikt enn Østlandet?  Rasegruppen er åpne for forslag! Ta kontakt på mail i dag..

Styret

International Stafford Match SBTCN -Team Norway-
Styremøte

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44