terrierbladet

Manusfrister  Terrierbladet  
  

Nr. 2-17 = 1. mai 2017
Nr. 3-17 = 1. august 2017
Nr. 4-17 = 1. november 2017

 

Annonsepriser

Medlemmenes oppdretterannonser 
1/1 side: kr. 800.-
1/2 side: kr. 400.- 


Kommersiell annonser
1/2 side: kr. 600.-
1/1 side: kr. 1200.-   
 

Terrierbladets redaktører:

Annlaug Gjerde og Bård Jensen  
Innlegg til Terrierbladet sendes til:

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44