NORSK TERRIER KLUB

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 4.600 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

NYHETER

Fritak fra fullcertordningen for klubbens raser

NKKs Særkomite for utstilling vedtok 3.10.18  å gi NTK fritak fra fullcertordningen for sine raser. På årets generalforsamling ble det vedtatt at NTKs raser vil...

Les mer

Siste valpekull

VÅRE RASER

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44