NORSK TERRIER KLUB

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 5.100 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

NYHETER

Årsmøter i Rasegrupper og avdelinger

Her finner du oversikt over årsmøter i Rasegrupper og Distriktsavdelinger

Les mer

Nye vaksinasjonsbestemmelser

Fra 1.1.23 gjelder nye vaksinasjonsbestemmelser for hunder som deltar på utstilling eller prøve i regi av Norsk Kennel Klub.

Les mer

Fullcertordningen

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2022. RS vedtok i sak 5...

Les mer

Siste valpekull

VÅRE RASER

 

(+47) 97 47 49 44