NORSK TERRIER KLUB

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 4.600 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

NYHETER

Nytt ved import av Staffordshire bull terrier

Nytt ved import av Staffordshire bull terrier! Gjelder for import fra og med 1.juli 2021. Det skal nå kun tas blodprøve av hunden i Norge etter ankomst, (altså ikke lenger...

Les mer

NTK er fortsatt unntatt fullcertordningen

Viktig informasjon til alle utstillere! Alle raser tilsluttet NTK er fortsatt unntatt fullcertordningen. Dersom dere blir spurt av ringsekretæren om dere er fullcertet, er det viktig...

Les mer

GENERALFORSAMLING 2021 - utsatt til 15. august

Vi må utsette Generalforsamlingen nok en gang pga. covid-19. Det er fortsatt høyt smittepress og strenge smittevernforskrifter i Oslo  Ny dato blir 15.08.21. Vi håper da at...

Les mer

Siste valpekull

VÅRE RASER

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44