Møter - referater, innkalling og diverse

her legges det ut innkalling, referater og andre papirer som skal offentliggjøres fra styret i NTK Agder.

Innkalling til årsmøte 2023:

/Userfiles/Sites/files/avd.%20Agder/Innkalling%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20med%20dokumenter%20for%20valg%20i%20Norsk%20Terrierklub%20Agder%20(1).pdf

_______________________________________________________________________________________

Referater fra styremøter 2021:

Januar:/Userfiles/Sites/files/referat-januar-2021%20nett.pdf

_______________________________________________________________________________________

Referater fra styremøter 2020:

januar: /Userfiles/Sites/files/referat-januar-2020%20-%20nett.docx

 

________________________________________________________________________________________

Innkalling til Årsmøte 25.11.2020

________________________________________________________________________________________

Referater fra styremøter 2019:
__________________________________________________________________________________________
 
Innkalling 2019:
Årsmøte:
 

Innkalling til årsmøte i Norsk Terrierklub Agder

Onsdag 20.11.2019 kl 19.00

AniCura Sørlandsparken

 

Saker som ønskes behandlet i møte må være mottatt av styret innen 30.10.2019.

Saker kan sendes til tm.naess@online.no

Forslag til kandidater til valg må være mottatt av valgkomiteen innen 30.10.2019. Kandidatene som foreslås må være spurt og sagt seg villig til å stille på valg.

Forslag på kandidater sendes til Øystein Kornbrekke: o-kornb@online.no

Dagsorden;

 

  1. Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede til årsmøte
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne referat
  3. Årsberetning 2019
  4. Regnskap med revisors beretning – fremlegges i møte
  5. Innkomne forslag fra medlemmer
  6. Handlingsplan/aktivitetsplan for 2020 – fremlegges i møte
  7. Budsjett 2020 – fremlegges i møte
  8. Valg av nytt styre for 2020

Vel møtt

Mvh Styret i NTK Agder

 

 

(+47) 97 47 49 44