Styret

Styret i NTK Agder 2020

 

Leder: Merethe L Næss, tlf. 911 34 204

Nestleder: Rita Boe Jacobsen, tlf: 452 299 11

Kasserer: Kristin Hakli, tlf. 901 30 253

Sekretær og web-ansvarlig: Siv Larsen

Styremedlem: Marita Henden tlf. 996 11 118

Styremedlem: Siv Larsen, tlf. 915 74 223

1.Varamedlem: Irina Kornbrekke, tlf: 993 07 491

2. Varamedlem: Dorthe Lundell, tlf. 909 48 287

 

Leder av aktivitetskomiteèn: Marita Henden, tlf 996 11 118

Medlemmer i aktivitetskomiteen 2020:

Anne Fredriksen

Catrin Meldgaard

Nina Sondresen

Kristin Hakli

Merethe Næss

Marita Henden

Siv Larsen

 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44