Styret

Styret i NTK Agder 2018

 

Leder: Merethe L Næss, tlf. 911 34 204

Nestleder: Mette Dahlberg, tlf. 976 43 991

Kasserer: Kristin Hakli, tlf. 901 30 253

Sekretær: Marita Henden, tlf. 996 11 118

Styremedlem: Marita Henden

Styremedlem:  Line Gilje, tlf. 934 03 922 - i permisjon ; Siv går inn som styremedlem i hennes fravær.

Varamedlem: Siv Larsen, tlf. 915 74 223

Varamedlem: Dorthe Lundell, tlf. 909 48 287

Varamedlem: Jørn Røttingtlf. 975 99 950


Leder av utstillingskomiteèn: Kristin Hakli

Leder av aktivitetskomiteèn: Dorthe Lundell

Webansvarlige: Siv Larsen

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44