Styret

Styret i NTK Agder 2019

 

Leder: Merethe L Næss, tlf. 911 34 204

Nestleder: Rita Boe Jacobsen, tlf: 452 299 11

Kasserer: Kristin Hakli, tlf. 901 30 253

Sekretær og web-ansvarlig: Siv Larsen

Styremedlem: Marita Henden tlf. 996 11 118

Styremedlem: Siv Larsen, tlf. 915 74 223

1. Varamedlem: Dorthe Lundell, tlf. 909 48 287

2, Varamedlem: Jørn Røtting, tlf. 975 99 950

 

Leder av aktivitetskomiteèn: Dorthe Lundell

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44