Styret

NTK avd. OSLO/AKERSHUS
Kontaktinfo:

E-post: oslo@norskterrierklub.no
Telefon: 98046386
Postadresse: NTKOA v/Hilde Gullaksen, Åsvegen 368, 2030 Nannestad
Facebook: 
NTK Oslo/Akershus


 

Styrets sammensetning etter årsmøte og konstituerende styremøte 01.11.23.
Leder Hilde Gullaksen 980 46 386
Nestleder Elina Jokinen 476 58 021
Sekretær Hilde Rognstad 993 65 774
Kasserer Torunn Lorentzen 906 00 311
Styremedlem Øyvind Venedik 911 97 341
Varamedlem Berit Andar 907 72 611
     
Andre tillitsvalgte:    
Valgkomite leder Kristin Høstad krhoes@online.no
Valgkomite medlem Ellen Elisenberg  
Valgkomite medlem Kenneth Rødsrud  
     
Revisor Heidi Hagen  
Vararevisor Tone Sæther  
     

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44