Styret

Styret i avdeling Østfold etter årsmøtet 6.12.2017
(og konstituering januar 2018)

 
 Leder  Turid Kock
 Theodor Kollers vei 7 A
 1637 Gamle Fredrikstad
 tlf. 48055760
 Nestleder  Kari-Anne Horge  tlf. 95297277
 Sekretær/kasserer  Anne Sollerud  tlf. 91304019
 Styremedlem   Rolf Dahl   tlf. 45001264 
 Styremedlem  Hilde Marianne Christensen Liverud  tlf. 47876615
 Styremedlem  Kirsti Skaar  tlf. 40853396
 Varamedlem  Per-Ivar Flaten  tlf. 91310979
 Varamedlem  Silje Ludvigsen  tlf. 93047509

 

Valgkomité (valgt 11.4.2018)
 Leder  Ole Martin Eriksen  tlf. 45638525
 Medlem  Svein-Åge Lokøy Hansen  tlf. 91147471
 Medlem  Anita Tanke  tlf. 91745488
 Varamedlem  Solveig Charlotte Ekran Naadland  tlf. 90664873

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44