Styret

Styret i avdeling Østfold etter ekstraordinært årsmøte  31.1 2022
 
Leder

Hedda Gudim
Trømborgveien 800
1880 Eidsberg

tlf. 90634871
Nestleder

Gry Beate Alsos

tlf.48138479
Sekretær

Kirsti Svendsen

tlf. 90840922
Kasserer

Kaja-Bergitte Røyndal

tlf 40048673
Styremedlem

Ann Kristin Skeie

tlf. 98212426
Styremedlem

Tommy R Andersen

tlf. 

90065818

Varamedlem 

Eva Kristin Yssen tlf. 97718158
Varamedlem 

Margrete Brinch

tlf.91194911

 

Valgkomité (etter ekstraordinært årsmøte 2022)
Leder                  

Wenche Charlotte Skogli

tlf. 95970264
Medlem

Andrea Vestvik Thunem

tlf. 45402644
Medlem

Siw Mbow

tlf. 98457780

Varamedlem

Silje Ludvigsen tlf.  93047509

 

 

Revisor Bente Løkke 92604370
Vararevisor Sire Ulstrup Iversen 91317181
     

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44