Styret

Styret i avdeling Østfold etter ekstraordinært årsmøte  23.11 2022
 
Leder

Hedda Gudim
Trømborgveien 800
1880 Eidsberg

tlf. 90634871
Styremedlem

Ann Jeanette S. Bull

tlf. 93081111

Sekretær

Kirsti Svendsen

tlf. 90840922
Kasserer

Kaja-Bergitte Røyndal

tlf 40048673
Styremedlem

Ann Kristin Skeie

tlf. 98212426
Styremedlem

Kari H. Andersen

tlf. 46629204

Varamedlem 

Anne Mette Akre tlf. 41617027
Varamedlem 

Margrete Brinch

tlf.91194911

 

Valgkomité 
               

 

 
Medlem

Andrea Vestvik Thunem

tlf. 45402644
Medlem

Siw Mbow

tlf. 98457780

Varamedlem

Silje Ludvigsen tlf.  93047509

 

 

Revisor    
Vararevisor                                                        
     
 

 

 

(+47) 97 47 49 44