Styret

Styret i 2020 består av:

 

Leder 

Ingrid Prante

Mobil: 479 58 598
Mail: iprante@me.com

Nestleder

Janne Andersen

Mobil: 930 38 404

Styremedlem

Madelen Håsether

Styremedlem

Janne Elisabeth Sunde

Styremedlem
Maria O. Huseby

Varamedlem

Inger Jewitt

Varamedlem

Randi Andreassen

 

Valgkomite

Roald Lende
Janne Seldal-Kristiansen
Einar Andreassen

 

Revisor
Ingeborg Havsø 

Vara revisor
Terje Bjelland

 

 

Ansvarlig "Årets Terrier Avd. Rogaland"

Styret
Resultater sendes til Ingrid Prante

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44