2021

Styret har bestemt av vi avvikler "månedens bilde" da vi ikke mottar nok bilder til å få til  å lage kalender. 

Vi ønsker likevel små historier fra våre fir-bente terriervenner med bilde/r. 

Disse blir publisert enten på Facebook siden vår, her på hjemmesiden eller i Terrierbladet (eller alle stedene). 

Styret synes det ville vært fint å få dele små innkikk i hverdagen med terrier med andre :) 

 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende historier og bilder av sine firbente terriervenner til vår e-post: trondelag@norskterrierklub.no

(link til månedens bilde tas bort etter en tid og erstattes med "Medlems bilder")

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44