Årsmøte 2022

                      

 

Årsmøte 24. november 2022

Årsmøte dokumenter som innkallingen, årsberetning, handlingsplan,

budsjett, innstilling fra valgkomiteèn og stemmeseddel kommer du til ved å trykke på linkene under:

 

- INNKALLINGEN

- VALGKOMITEENS INNSTILLING MED STEMMESEDLER

- ÅRSBERETNINGEN

- HANDLINGSPLAN

- REGNSKAP

- FØRINGER

 

 

  • Har du ikke data tilgang, ta kontakt med Karen Valbekmo Selvåg på tlf.nr: 901 20 739.
  • Frist for å sende inn forslag var 20. oktober 2022. Denne muligheten er nå lukket

 

Valgkomitèens innstilling:

 

 

Styret har bestått av:

Leder              : Karen Selvåg                         (På valg tar gjenvalg)

Styremedlem  : Ole A Winje                          (Trukket seg plassen på valg)

Styremedlem  : Camilla V Hansen                 ( Ikke på valg, 1 år igjen)

Styremedlem  : Nina Winje                            (Trukket seg plassen på valg)

Styremedlem  : Trygve Selvåg                         (På valg tar ikke gjenvalg)

Styremedlem   Maichen Hansen                     (Ikke på valg, 1 år igjen)

Styremedlem  :Wibeke K. Stormoen              (Ikke på valg 1 år igjen)

Varamedlem   : Pia Helsø                                (På valg tar gjenvalg)

Varamedlem   : Janne Lønnum                      (På valg, tar ikke gjenvalg)

 

 

Valgkomitemedlem:

 

Torbjørn Stormoen       (Ikke på valg 1 år igjen)   

 Anette Daniellson        (På valg tar gjenvalg)

Geir Egil Aasbak            ( Går ut, stiller til styret)

 

 

Følgende verv er på valg;

 

Styreleder 2 år

3 styremedlemmer for 2 år

1 varamedlem  2 år

1 varamedlem 1 år

2 valgkomitémedlem (for 2 og 3 år)

 

 

Valgkomiteens innstillinger

 

Styreleder          2 år: Geir E Aasbakk
Styremedlem       2 år: Frode Sand                   

Styremedlem      2 år: Pia Helsø

Styremedlem      2 år: Inger Merete Walset            

Varamedlem       2 år: Torgunn Haug

Varamedlem       1 år: Silje Settemsdal  

 

Valgkomiteen        3 år: Anette Danielsson

Valgkomiteen        2 år: Ole A Winje         

 

(+47) 97 47 49 44