Møter

Årsmøte avholdes onsdag 15.november kl. 18.30 i hoppbygget på Granåsen Skisenter. 

Møteinnkalling

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være oss i hende i god tid før møtet.

Forslag på kandidater til styret sendes valgkomiteen v/leder Tor Eirik Huldt-Hagan innen 10.10.17

Forslag til saker som skal taes opp på styremøter og årsmøtet sendes til trondelag@norskterrierklub.no  Årsmøtereferater: 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        


 

Referat medlemsmøter:  

2 april 2013     

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44