Møter

Årsmøte NTKT:
Norsk Terrier Klub avdeling Trøndelag avholder årsmøte
7. november 2018 kl. 18:30,
i Hoppbygget ved Granåsen Skisenter. Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte.
Har du ikke tilgang til internett, ta kontakt med styret i avdelingen og få innkallingen tilsendt per post.

Årsmøteinnkalling


Saker til behandling må være styret i hende senest 5 uker før møtedato.

Forslag til saker som skal taes opp på styremøter og årsmøtet sendes pr post eller til trondelag@norskterrierklub.no  Årsmøtereferater: 

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016       

2017

2018


 

Referat medlemsmøter:  

2 april 2013     

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44