Styret

Leder:

Bernt Ludvig Wilmann

Tlf: 913 30 022


Nestleder:

Christine Seeger

Tlf: 971 14 939


Sekretær:

Karen Valbekmo Selvåg

Tlf: 901 20 739


Styremedlem:

Tone Gundersen

Tlf: 413 33 716


Styremedlem:

Torgunn Haug

Tlf: 415 02 273


Styremedlem:

Ole A. Winje

Tlf: 901 33 498


Styremedlem:

Atle Bjørnbeth

Tlf: 911 12 166


Varamedlem:

Marianne Aune

Tlf: 928 03 367


Varamedlem:

Tryggve Selvaag

Tlf: 467 42 612


Valgkomiteen:

Leder:
Tlf: 450 61 667
 
Medlem:
Tlf: 915 10 361
 
Medlem:
Tlf:
 
Revisor:
Bente Sørdal
 
Vara revisor:
Grete Karlsen

Ansvarlig for Norsk Terrier klub avd.

Trøndelags hjemmeside:

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44