årets terrier - utstilling

Regler og utregningstabell for Årets Terrier (mestvinnende på utstilling)

Årets terrier 2023 finner du her
Årets Terrier 2022 finner du her
Årets Terrier 2021 finner du her
Årets Terrier 2020 utgår grunnet Covid
Årets terrier 2019 finner du her
Årets terrier 2018 finner du her
Årets Terrier 2017 finner du her
Årets Terrier 2016 finner du her
Årets Terrier 2015 finner du her
Årets Terrier 2014 finner du her
Årets Terrier 2013 finner du her
Årets Terrier 2012 finner du her
Årets Terrier 2011 finner du her

 

Minner om Hovedstyret sitt vedtak: Siste tellende utstilling er NKK Melsomvik. NDKs utstillinger teller for påfølgende år.

 

ÅRETS TERRIER  2023 (endelig liste)

(Mangler resultater fra: Ingen)

1

N SE UCH NJub CH NJV-22 NV-22-23 WJW-20 NORDV-23 NJUBV-23 VYBZ Progress (H) (Jack russell), eier Pietro Nucera

156/5

2

C.I.B. N SE DK FI UCH NORDIC UCH NJub CH NJV-16 NV-16-17-18-19-23 NORDV-23 NJUBV-23 Gold Monarh Flush Royal (T) (Skye),
eier Trond Storsveen

151/5

3

N DK Jr CH NJub CH EUJW-23 NJV-23 NV-23 NORDJV-23 NJUBJV-23 Rabben's Great Gatsby (H) (Airedale), Halvor Sigfridstad

150/5
4

N SE UCH NJub CH NV-21 Kadelly's Don't Stop Me Now (H) (Cairn), eiere Veslemøy og Dag Arne Grønstad

124/5
5

C.I.B. N SE FI DK UCH NORDIC UCH NJub CH NORDJV-21 DK JV-21 DKV-21 EUJW-22 SEV-22 EUW-23 NORDV-23 Miraristaff Highlander (H) (Staffordshire bull), eier Mette Grøntoft

111/4
6

N UCH NJub CH NJV-21 EUW-23 NJUBV-23 Dali’s Balenciaga (T) (Silky), eier Ine Meidell

96/5
7

C.I.B. N SE DK UCH NJV-20 NV-21-23 DKV-22 NORDV-23 NJUBV-23 Adorabel Just In Time (H) (Norfolk), eier Anne Johnsen

75/3
8

N DK SK UCH NJV-20 NV-22 Skorradals Every Time For A Harley (H) (Skye), eier Birgitta Birgisdottir

73/5
9

C.I.B. N SE DK EE FI UCH DKV-22 Knøtteliten's Sweetest Thing (T) (Jack russell), eier Camilla Sjølander

69/5
10

GIB DK N SE UCH NJV-21 NV-23 Not Negotiable At Pariben Norway (H) (Bull), eier Mark Gavin

68/5
11

N SE UCH NJV-22 NV-22 Shyloch Xplosive (T) (Kerry blue), eier Helge Kvivesen

65/2
12

C.I.B. NORD PL UCH N DKVet CH NJubCH EUW-18 NV-21 NVV-21 DKVV-22 RLI Wheatenhamran's Father To Son (H) (Irish softcoated wheaten),
eier Ranveig Isene

54/4
13

N UCH Altolivello's Inkognito Mode (H) (Jack russell), eier Rebecca Josephine Aversano

44/4
14

N UCH Shakristo's Lamborghini Egoista (T) (Cairn), eier Anne-Lise Frankplads  

38/2
14

N FI SE UCH Impressive Staff's I Feel Fine (T) (Staffordshire bull), eier Roy-Espen Hansen

38/2
14

C.I.B. N SE DK UCH NVet CH NORDV-18 NV-18-19 NVV-19 NORDVV-23 Angel Pollentia's Glory Sunshine (T) (Irish softcoated wheaten), eier Gunn Kari Skauge

38/3
17

NJr CH NJub CH NJV-23 NORDJV-23 NORDV-23 NJUBJV-23 Blizzard Blue Battle Angel (T) (Kerry blue), eier Tor Eirik Huldt-Hagan

37/3
18

N DK SE UCH NJV-19 NV-21 Rabben's Zenith (H) (Airedale), eier Halvor Sigfridstad

34/2
19

C.I.B. NORD UCH NORDIC UCH DKV-16 NORDV-16 WW-17 NV-17-18-19-22 SEV-17 NVV-22 Shyloch Statement (H) (Kerry blue), eier Helge Kvivesen 

31/1
19

C.I.B. NORD UCH NO SEJV-22 NV-23 Wild Matahari's A Black Diamond (T) (Staffordshire bull), eier Therese Hansen Amundsen

31/1
 

 

 

(+47) 97 47 49 44