Agder

VELKOMMEN TIL OSS I NTK-AGDER  

 

Viktige nyheter og informasjon blir publisert her.

___________________________________________________________________________________________

Innkalling til årsmøte i Norsk Terrierklub Agder

Onsdag 20.11.2019 kl 19.00

AniCura Sørlandsparken

 

Saker som ønskes behandlet i møte må være mottatt av styret innen 30.10.2019.

Saker kan sendes til tm.naess@online.no

 

Forslag til kandidater til valg må være mottatt av valgkomiteen innen 30.10.2019. Kandidatene som foreslås må være spurt og sagt seg villig til å stille på valg.

Forslag på kandidater sendes til Øystein Kornbrekke: o-kornb@online.no

Dagsorden;

Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede til årsmøte
Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne referat
Årsberetning 2019
Regnskap med revisors beretning – fremlegges i møte
Innkomne forslag fra medlemmer
Handlingsplan/aktivitetsplan for 2020 – fremlegges i møte
Budsjett 2020 – fremlegges i møte
Valg av nytt styre for 2020

Vel møtt

Mvh Styret i NTK Agder

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44