Hordaland

Velkommen

til

Norsk Terrier Klub avd. Hordaland.

 

NKK sitt hovedstyre har i møte 16. September besluttet å avlyse alle utstillinger inntil videre/avklaring foreligger.
 
Vi følger selvfølgelig denne beslutningen, følgelig er vår utstilling den 29.september avlyst.
 
Vi vil selvfølgelig tilbakebetale alt av påmeldingsavgiften utover kostnadsdekking .
 
Vi skal selvfølgelig ikke tjene noe på denne uheldige situasjonen.
 
Terje E. Skaar
Leder NTK Hordaland

 

"Da den siste tidens sykdom i hunde Norge fortsatt er uavklart ser vi ingen annen utvei enn å avlyse høstens ringtreninger i regi av NTK Hordaland.  
Dette gjelder altså alle ringtreningene - 12.sept - 19.sept og 26.sept.
 
Styret i NTK Hordaland beklager å måtte gå til dette skrittet, men vi finner det nødvendig i gjeldende situasjon."

Aktivitetsplan for 2019 ligger ute under AKTIVITETER til venstre, håper flest mulig ønsker å benytte seg av det vi tilbyr.

epost til avdelingen: hordaland@norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44