Vestland

Velkommen til

Norsk Terrier Klub avd. Vestland.

 

Aktivitetsplan ligger ute under AKTIVITETER til venstre, vi håper flest mulig ønsker å benytte seg av det vi tilbyr.

epost til avdelingen: vestland@norskterrierklub.no

 

(+47) 97 47 49 44