Hovedstyret informerer 

 

 

Hovedstyret har følgende møteplan

13.4, 25.4, 8.5, 21.5, 10.6. styremøter. Det tilkommer flere møter. 13.4 Generalforsamling
15.-16.6 NKKs RS
14. og 15.9 Terrierspesialen

20. – 22.9 Oslo Dogshow

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

Webinar
Styret arrangerte, i februar, opplæring for tillitsvalgte i oppdatering av hjemmesiden. Det var 24 deltakere på webinaret. Det planlegges også ett oppfølgingskurs med samme tema. Vi ser at til opplæring så fungerer det greit med digitale kurs, det er lettere å nå flere uavhengig av bosted. Det planlegges derfor flere webinarer for tillitsvalgte ulike tema.

Samarbeidsmøte med raserepresentanter/rasegrupper 16. og 17. mars
Det blir avholdt møter med representanter og grupper 16. og 17. mars på Quality hotel Olavsgaard. Nærmere 30 deltakere er påmeldt. Temaene på samlingen blir bla. informasjon om NTK, lover, regler, retningslinjer avlsprogrammer aktiviteter, rollen som tillitsvalgt.

Generalforsamling 2024
Vi minner om generalforsamlingen til NTK den 13. april på Olavsgaard Hotel. Innkallingen blir lagt ut på klubbens hjemmeside senest to uker før møtet.

NKKs representantskapsmøte 15.-16. juni.
Representanter fra NTKs styre deltar på møtet. Saksliste for dette møtet blir tilgjengelig på NKKs sider ca. 1 mnd. før møtet.

Terrierspesialen 14. og 15. September
Det er dobbelutstilling med stort cert på lørdag. Egen annonse for arrangementet finnes lenger bak i bladet.

Oslo Dog Show 20. – 22. september
Dette blir arrangert 20. – 22. september på NOVA Spektrum i Lillestrøm. Her skal klubben ha stor stand så vi håper alle rasene melder seg på.

Valp-junior og veteranshow 21. september på Oslo Dog Show.
Vi arrangerer vi valpe/junior og veteranshow lørdag 21.9, på NOVA Spektrum. Dette er en prøve for å se hva våre medlemmer synes om å ha utstilling i forbindelse med Oslo Dog Show, vi vurderer å ha offisiell utstilling der i 2025, da blir messen i november og det passer bedre siden Terrierspesialen er i september og vi unngår å ha 2 så store arrangementer
så tett.

Hikurs
I det regelverk for hiprøver som ble godkjent er det nevnt «NTKs hi kurs for å starte på naturhiprøve.» Dette kurset har hikomiteen utarbeidet ett førsteutkast av. Utkastet blir i disse dager sent ut på høring til de rasene som har dette i sin raseforvaltning, dvs. Border terrier, Fox terrier ruhår og glatthår, Lakeland terrier, Parson russell terrier, Welsh terrier og Jack russell terrier. I tillegg legges det ut på hjemmesiden.

Hiweekend/hikurs
Når «NTKs hi kurs for å starte på naturhiprøve.» har vært på høring og endelig kursplan er ferdig planlegges det å invitere eiere/medlemmer med disse rasene på kurs. Mer info og dato kommer senere

Raser uten raserepresentant
Er du eier av en rase som ikke har egen raserepresentant kan du likevel sende inn bilder og tekst til terrierbladet. Manusfristen står på hjemme- siden og i bladet.

Terrierspesialen 2025
Mjøndalshallen 20-21. september
Dommere: Richard Allen, England, Mark Walshaw, England, Marion Gregg, Irland, Satu Järvinen, Danmark, Craig Scanlan, England

 

Referat 2024
Referat fra styremøte 8.1
Referat styremøte 22.1
Referat fra styremøte 12.2
Referat fra styremøte 
 5.3

Referat 2023
Referat fra styremøte 9.1
Referat fra styremøte 6.2
Referat fra styremøte 14.2

Referat fra styremøte 27.2.
Referat fra styremøte 27.3
Referat fra styremøte 15.4
Referat fra styremøte 9.5
Referat fra styremøte 13.6
Referat fra styremøte 10.8
Referat fra styremøte 28.8
Referat fra styremøte 25.9
Referat fra styremøte 23.10
Referat fra styremøte 27.11
Referat fra styremøte 12.12

Referat  2022

Referat fra styremøte 19.1
Referat fra styremøte 13.2

Referat fra styremøte 29.3
Referat fra styremøte 7.4
Referat fra styremøte 9.6
Referat fra styremøte 9.8
Referat fra styremøte 13.10
Referat fra styremøte 28.11

Referat fra styremøte 12.12
I tillegg har styret hatt arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer.

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 
Referat fra styremøte 15.06

Referat fra styremøte 15.08
Referat fra styremøte 09.09 
Referat fra styremøte 07.10
Referat fra styremøte 08.11
Referat frav styremøte 22.11
Referat fra styremøte 07.12


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

 

(+47) 97 47 49 44