Hovedstyret informerer

 

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
17.1, 5.2, 21.2, 5.3, 13,3, 15.3, 30.3.
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene. 

 

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

Generalforsamlingen 2019
Denne vil bli avholdt på Olavsgaard Hotell ved E6 nord  for Oslo. Hold av dato 30.Mars k.l 14.00. 

Sakspapirene er tilgjengelig elektronisk på klubbens nettside www.norskterrierklub.no Link vil også bli lagt ut på vår Facebook side. Så følg med!

De av dere som ikke har tilgang på Internett, ta kontakt med oss og du vil få tilsendt sakspapirer i posten.

Adresseendring
Det er viktig at dere som endrer adresse gir medlemsansvarlig beskjed om dette, slik at terrierbladet blir sendt til rett adresse. Det vil spare  Norsk Terrier Klub for ekstra utgifter med porto når bladet sendes i retur og ut på nytt igjen. 

Styret vil også minne på at det kun de som har betalt kontigent som får tilsendt terrierbladet. 

Open show
Den 30.mai vil det holdes Openshow / hitrening for våre hiraser, sted Vestby hyttepark. Se annonse I Terrierbladet eller her for nærmere opplysninger.

Terrierspesialen

1. juni avholdes  årets Terrrierspesial i Mjøndalshallen. Se annonse I Terrierbladet eller på her for nærmere opplysninger.

Dyr for alle
Vi har sagt ja til og stille som utstiller på en ny messe som heter Dyr for alle. Tispunkt er 16-18.august på varemessen på Lillestrøm. Vi synes dette høres spennende ut og vi tror det vil være en fin anledning for å vise frem mangfoldet av terriere.  
Vi håper at dere medlemmer er enig med oss i dette og at dere vil bli med på messen.

Så meld deres interesse ( ) slik at vi får presentert flest mulig av våre terrierraser. 

Elverumsutstillingen
Fra 2020 får terriere delta på denne utstillingen.

 

Retningslinjer for å formidle sine valper gjennom Norsk Terrier Klub,
(gjelder ikke Airedale, Bull, Cairn, Irish softcoated weaten, Jack russell, Staffordshire bull og West highland white)

Angående forslag som ligger på hjemmesiden, denne høringen blir ikke gjort noe mer med før etter klubbens generalforsamling. Årsaken til dette er at det er et innkommet forslag som gjelder denne saken som skal behandles på generalforsamlingen. Vi avventer resultatet før vi gjør noe mer med denne saken. 

Styret vil ønske dere  en god påske og håper dere  får en fin påskefeiring. Når påsken kommer  er det også tiden for og tenke på at våren er under anmarsj og med dette i tankene må vi også huske på de ville dyrene ute i skog og mark som begynner og røre på se. Da er det viktig at vi hundeeier er ansvarlig og overholder båndtvangen.  

God påske. 

 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44