Hovedstyret informerer

Hovedstyret har følgende møteplan

25.9, 23.10, 21.11, 12.12. Det kan tilkomme flere møter.

2.10 lagerrydding/telling
18.-19.11 NKKs RS
1.12 Julebord/jubileumsfest.

 

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

 

Hikomité og hiprøver/aktiviteter

Pga. at det er godkjent regler for hiprøver har NTK oppnevnt ny hikomite, den består av:

Ann Kristin Moen

Henrik Adolfsen

Janne Gregersen 

Eivind Lurås

Ola Kjempengren-Vold

 

I det regelverk for hiprøver som ble godkjent er det nevnt «NTKs hi kurs for å starte på naturhiprøve.» 

Dette kurset må ferdigstilles og det er er komiteens første oppgave.

Komitéen skal utarbeide til forslag til: «NTKs hi kurs for å starte på naturhiprøve.» Når dette forslag foreligger blir det sent ut på høring til de rasene som har dette i sin raseforvaltning, dvs. Border terrier, Fox terrier ruhår og glatthår, Lakeland terrier, Parson russell terrier, Welsh terrier og  Jack russell terrier.

 

Høringen blir utsendt i løpet av høsten.

 

Permorev(kunstig rev)
NTK har avsatt penger til kjøp av en sånn rev, foreløpig har vi avtale om lån av rev ved behov. Vi har avventet innkjøp til vi ser om det er interesse for dette blant våre "hiraser".

 

 

Årsmøter i Rasegrupper og Distriktsavdelinger

De fleste har sine årsmøter i løpet av oktober og november. Fullstendig oversikt over datoer og frister finnes på hjemmesiden og i forrige 

nummer av Terrierbladet. Vær en aktiv medlem i din rase/avdeling, ønsker du forandringer så kom med forslag. 

 

Terrierhelg/aktivitetshelg på Frya

Vi hadde 2 fine dager med masse aktiviteter for terriere. Vi i styret synes dette var et vellykket arrangement og vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Bilder og reportasje fra arrangementet kommer i neste nummer av  bladet.

 

Terrierspesialen/jubileumsutstilling 2023

Når dette leses er utstillingene avholdt. Det var 368 påmeldte på lørdag og 323 påmeldte på søndag. Resulteter finnes på dogweb og i neste 

nummer av Terrierbladet kommer bilder fra utstillingen.

 

Jubileumsfest/Julebord feiring av klubbens 90-års jubileum 1. desember.
Festen blir på Quality Hotell Olavsgaard, Skjetten
På festen kan det deles ut
Riddere og Kommandører medaljer.
Kjenner du noen som har gjort en stor uegennyttig innasts for klubben, mer en for sin egen rase send oss forslag på den dere synes fortjener denne hedersbevisningen. Forslag sendes til

Annonse for sammenkomsten finner du på baksiden av bladet.

 

Valg av raserepresentaanter.

Som dere ser nedenfor er det valg av raserepresentanter. Vi minner om at dere må sende inn forslag på representanter, også om dere ønsker at sittende representamnt skal fortsette så må denne foreslås. Det er ikke automatikk i at sittende representant blir sittende selv om det ikke
kommer inn andre forslag.

 

Raser uten raserepresentant
Er du eier av en rase som ikke har egen raserepresentant kan du likevel sende inn bilder og tekst til terrierbladet. Manusfristen står på hjemme-siden og i bladet.

 

NKKs representantskapsmøte 18.-19. november.
Representanter fra NTKs styre deltar på møtet. Saksliste for dette møtet blir tilgjengelig på NKKs sider ca. 1 mnd. før møtet.

 

Referat 2023
Referat fra styremøte 9.1
Referat fra styremøte 6.2
Referat fra styremøte 14.2

Referat fra styremøte 27.2.
Referat fra styremøte 27.3
Referat fra styremøte 15.4
Referat fra styremøte 9.5
Referat fra styremøte 13.6
Referat fra styremøte 10.8

 

Referat  2022

Referat fra styremøte 19.1
Referat fra styremøte 13.2

Referat fra styremøte 29.3
Referat fra styremøte 7.4
Referat fra styremøte 9.6
Referat fra styremøte 9.8
Referat fra styremøte 13.10
Referat fra styremøte 28.11

Referat fra styremøte 12.12
I tillegg har styret hatt arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer.

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 
Referat fra styremøte 15.06

Referat fra styremøte 15.08
Referat fra styremøte 09.09 
Referat fra styremøte 07.10
Referat fra styremøte 08.11
Referat frav styremøte 22.11
Referat fra styremøte 07.12


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

 

(+47) 97 47 49 44