Hovedstyret informerer

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
17.3, 23. 3(avlyst), 8.4, 22.4, 11.5 (avlyst)
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

NKKS REPRESENTANTSKAPSMØTE (RS) GJENNOMFØRES 20.3
Det har vært stort engasjement rundt NKKs hovedstyre sin plan om å kreve inn en eventuell del 2 av grunnkontingenten.  Også NKK sin økonomi generelt er noe vi undrer oss over, bla. hvor mye bufferkapital de må bygge opp på ett år og hvor mye som skal satses på oppgradering av IT-systemer. Her ser det ut til å gå store summer hvert år. Vi har sammen med andre raseklubber og NKK-regioner hatt skiftelig kontakt med NKK angående økonomi, vi har også deltatt på dialogmøte med NKK. Vi fortsetter å jobbe med dette og forventer at NKK kommer med oversiktlige regnskap og budsjett før RS. 

ANNERLEDESÅRET 2020 PREGET AV KORONA 
Dette har vært et år sterkt preget av Korona med nedstengning og avlysninger. Klubben har et betydelig overskudd på regnskapet 2020. Det er bra at vi klarte oss godt økonomisk, men det er trist at dette skyldes at aktiviteter ikke kunne gjennomføres. Dette betyr at vi har en solid økonomi og kan planlegge nye aktiviteter. Akkurat nå er dette vanskelig og vi holder oss derfor til det som allerede er terminfestet og og håper at dette kan gjennomføres. Vi gleder oss til at alle er vaksinert og vi kan starte å planlegge ting på lengre sikt.

HI AKTIVITETER
Med Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften), som trådte i kraft 1.4.20, så ble all trening med levende dyr forbudt, jf. § 4-2. Siden det ikke lenger er lov å bruke levende rev til trening så er det behov for å se på alternative treningsmåter.
Vi hatt dialog med Norske Dachshundklubbers forbund (NDF) om hvordan vi skal starte opp utvikling og utprøving av alternative treningsformer som kan erstatte bruk av levende dyr.
Vi ønsker at NKKs fagkomite hi påtar seg en sentral rolle i reetablering av treningsmuligheter for hihunder.

TYSK JAKT TERRIER
NKK har bestemt at Tysk Jaktterrier er opptatt som egen raseklubb i NKK, og med dette har de overtatt raseansvaret. Tysk Jaktterrier ble opptatt som ny raseklubb for rasen fra 1.1.21.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blir lørdag 1.5.21. Dessverre er Olavsgård stengt den dagen, og møtet blir derfor på Quality Hotel 33, i Oslo. Vi håper den kan gjennomføres. Innkallingen blir lagt ut på hjemmesiden, der blir det også informert om det skulle bli noen endringer.

ELVERUMSUTSTILLINGEN 14.8.
NTK er medarrangør på denne utstillingen. Den foregår som del av Jakt-og Fiskedagene. Utstilling lørdag og valpeshow på søndag. Påmelding via dogweb. Mer info kommer senere, på hjemmesiden og Facebook.

 

 

UTSTILLINGER 2021

 

Dato

Arrangør

Sted

20. Mars AVLYST

NTK avd. Agder 

Odderøyhallen 

03. Juli  

NTK avd Trøndelag 

Trondheim 

11. Juli   

NTK avd Trøndelag 

Vestnes

01. August

NTK avd Østfold 

Sarpsborg

14. August Norsk Terrier Klub
i samarbeid med NJFF
Elverum

05. September 

NTK avd Rogaland
 

Figgjo 

18. September 

Norsk Terrier Klub 

TERRIERSPESIALEN

Mjøndalshallen 

19. September 

Norsk Terrier Klub

Mjøndalshallen 

26.September 

NTK avd Vestland

Bergen 

 

 

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44