Hovedstyret informerer

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:

3.10., 20.10, 10.11, 3.12. Det tilkommer flere møter.
26.9 webinar for tillitsvalgte i rasegrupper og distriktsavdelinger. 29.-30.10 Norsk Kennel Klubs 61. ordinære Representantskapsmøte. 18.-20.11 Oslo Dog Show.
I tillegg planlegges møter med distriktsavdelinger
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir 
behandlet mellom styremøtene.

Elverumsutstillingen

13-14 august arrangerte Norges Jeger og Fiskerforbund utstilling og valpeshow på skogbruksmuseet og NTK var medarrangør, sammen med flere andre raseklubber. Utstillingen var samme helg som de Nordiske jakt og fiskedagene så det var mye som skjedde på Elverum den helgen. Det var 94 terriere påmeldt. Se resultater lenger bak i bladet.

Terrierhelg/aktivitetshelg på Flå

Vi hadde 2 fine dager med masse aktiviteter for terriere. Vi i styret synes dette var et vellykket arrangement og vi har også fått gode tilbake-meld- inger fra deltakerne. Vi vurderer allerede lignende tilbud neste år.
Se bilder og reportasje om arrangementet lengre bak i bladet.

Terrierspesialen 17. og 18. september

Nå bladet kommer ut er Terrierspesialen for 2022 avholdt, på lørdag var det storcert og 346 påmeldte. Søndag var det 235 påmeldte.
Det kommer bilder og resultater fra utstillingen i neste nummer av Terrierbladet.

Terrierspesialen 2023 blir den 16.-17.9, i Mjøndalshallen.

Webinar

Styret har invitert alle rasegrupper og avdelinger til webinar. Temaet er innkalling og gjennomføring av årsmøter. Vi arrangerer dette på teams slik at det skal være enkelt for alle å delta.

Julebord 2. desember.

Endelig etter 2 år med avlysninger pga. Korona så satser vi alt på at det blir julebord i år. Det blir på Olavsgaard den 2.12, se annonse lenger bak i bladet.
Siden julebordet i fjor ble avlyst så blir det utdeling av årets terrier, utstilling, både for 2021 og 2022. Det blir mye god mat, godt selskap og selvfølgelig også lotteri som vanlig, så ta gjerne med en gevinst.

NKK i rettsak

Når dette bladet kommer ut har allerede ankesaken startet

NKK inviterte til informasjonsmøte om ankesaken, representanter fra NTK deltok på møtet. Rettsaken gjaldt at dyrebeskyttelsen saksøkte NKK, to raseklubber og seks oppdrettere av rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel for brudd på dyrevelferdsloven. I januar tapte Norsk Kennel Klub i tingretten. 19. september startet ankesaken i lagmannsretten. NKK sier de er godt forberedt på ankesaken. Følg med på NKKs sider for oppdatert informasjon om saken. Dette gjelder ikke bare de rasene/oppdretterne som er saksøkt, men utfallet kan få ring- virkninger for noen av våre raser også.

 


Oslo Dog Show 18. - 20. november

Kom og bli med med din terrier.

Nova Spektrum, tidligere Norges Varemesse, skal arrangere to messer 18.-20. november. Dette er messene «Dyr for alle», som har vært arrangert tidligere, og et nytt messekonsept som heter«Oslo Dog Show». Felles for begge messene er at besøkende inviteres til å se og møte dyr, og se ulike aktiviteter med og for dyrene.

som besøkende får en tilgang til to messer for prisen av en.

 

 

Rasetorget

NTK har deltatt på Dyr for alle tidligere og vi hadde godt besøk i standen vår. Vi traff mange potensielle valpe-
kjøpere og mennesker med interesse for terriere. Vi synes det er viktig å få opplyst om våre raser og veilede de som er på leting etter valp til å gjøre gode valg i prosessen med å anskaffe seg en terrier. Det er også hyggelig med en god hundeprat for de som kommer innom og allerede har en terrier. Det å ha stand på messen er fin
mulighet for klubben å være synlig, vise frem våre raser, snakke med mulige valpekjøpere og mulige medlemmer.

 

Raseparade

Det vil også arrangeres raseparade både lørdag og søndag som vi håper så mange som mulig vil delta på.
Dette er en unik mulighet for å vise frem mangfoldet av terriere for et bredt publikum.

 

Terrierrasene

Alle rasrepresentanter og rasegrupper er invitert til å delta. Har du og din terrier lyst til å bli med så si ifra til din raserepresentant/gruppe eller ta kontakt direkte med oss i styret. Hundene som skal bli med på messen må synes det er ok at fremmede hilser på dem.

 

På messen blir det også salgsutstilling, aktiviteter. På lørdag er det valpeshow, det er ikke offisiell utstilling på
denne messen.

 

 

 

RAS - rasespesifikk avlsstrategi

 

NKK påla alle klubbene å utarbeide Ras for noen år siden. De ble den gang godkjent for 5 år så de  skulle nå ha vært reviderte.

NKK stilte det i bero da de ventet på endringer i datasystemet.
Vi har nå mottatt følgende informasjon fra NKK om RAS og om fremdriftsplan.

 

 

Fremdriftsplan for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og 

nødvendige tilpasninger til ny forskrift om avl av hund

 

Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert etter fem år, men revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy. Ettersom nødvendige IT-verktøy fortsatt ikke var på plass, vedtok HS i januar 2022 å utsette revisjon av RAS ytterligere, til juni 2023. Hovedstyret ga samtidig administrasjonen i oppgave å utrede mindre 

ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. 

 

Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. 

Mattilsynet jobber på oppdrag fra LMD med en ny forskrift om avl av hund. NKK har vært aktivt deltagende i dette arbeidet, gjennom møter med Mattilsynet og ved skriftlig innspill til forskriftsutkastet. Mattilsynet holdt også innlegg om forskriften på avlsrådskurset i april. NKK er nå godt kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

 

Det er svært sannsynlig at NKK gjennom den nye forskriften ilegges et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer, som oppdretterne er pålagt å følge. Avlsprogrammene skal beskrive hvilke arvelige og unødvendig belastende egenskaper ulike raser er utsatt for, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få bukt med disse innen rimelig tid. Det går også frem av forskriftsforslaget at avlsprogrammene skal ha tilstrekkelig effekt, og det vil blant annet stilles krav om at 

oppdrettere gjør særlige tiltak for å sikre sunn avl, og tilegner seg nødvendig kompetanse. 

 

I lys av forslaget til ny forskrift om avl av hund, er det ikke hensikts-

messig å revidere RAS i sin nåværende form. Vi legger til grunn at RAS i sin nåværende form må endres, slik at RAS tilfredsstiller kravene den nært forestående forskriften stiller til avlsprogrammer. Administrasjonen arbeider nå etter følgende tidsplan*:

 

•    September 2022: Administrasjonen fremlegger første utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.

•    Oktober 2022: Administrasjonen fremlegger andre utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.

•    November 2022: Revidert RAS/avlsprogram sendes på høring til klubber og forbund.

•    Februar 2023: Høringsfrist og påfølgende behandling i Hovedstyret

•    Første kvartal 2023 (?): Forskrift om avl av hund vedtas av LMD og gjøres gjeldende

 

Frem til HS har vedtatt hvilken struktur og form RAS skal ha, vil vi ikke revidere eksisterende RAS. Raseklubber som vurderer at deres RAS er utdatert og ønsker den fjernet fra nettsiden inntil videre, kan gi beskjed til NKK.

 

*med forbehold om endringer

Med vennlig hilsen Norsk Kennel Klub

 

Vi i NTK har videre sendt dette ut til alle klubbens raserepresentanter og rasegrupper med beskjed om at de må si i fra om noen RAS dokumenter er så utdaterte at de ikke bør ligge ute på klubbens eller NKKs hjemmeside slik at vi får dem fjernet. Vi ser frem til november når vi får det nye forslaget til høring.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Referat  2022

Referat fra styremøte 19.1
Referat fra styremøte 13.2
Referat fra styremøte 7.4
Referat fra styremøte 29.3

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 
Referat fra styremøte 15.06

Referat fra styremøte 15.08
Referat fra styremøte 09.09 
Referat fra styremøte 07.10
Referat fra styremøte 08.11
Referat frav styremøte 22.11
Referat fra styremøte 07.12


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44