Hovedstyret informerer

 


Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan for høsten 2018:
18.9, 16.10, 9.11, 1.12 
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene. 

Dogs4all
Nå er høsten her og med den nærmer årets Dog4All med stormskritt. Har deres rase begynt å planlegge? Det er mye logistikk som skal på plass, inkludert opp- og nedrigging og standen skal betjenes hele tre dager. I år er det nemlig en nordisk utstilling, noe som betyr at på fredag er det en full ustillingsdag med norsk vinnerutstilling i tillegg. Dobbelutstilling bringer mange mennesker til utstillingen og NTKs raserepresentanter/grupper har unik mulighet til å møte mange potensielle eiere.

 

Representantskapsmøte
Årets Representantskapsmøte i NKK går av stabelen i november, og NTK vil selvsagt være representert for å ivareta klubbens og medlemmenes interesser. 

 

Medlemsmøte
Vi er så heldig å ha fått Grethe Bergendahl å og ha historiekveld om Terrierklubben. Dette er noe vi gleder oss til. Vi håper mang tar seg tid til og komme, det blir et spennende foredrag og en sjelden mulighet til og høre om klubbens historie.Se annonse for tid og sted lengre bak i bladet.

 

Avlsanbefalinger for raser / retningslinjer for valpeformidling

Nå er RAS ferdigstilt og godkjent og som ett resultat dette er det naturlig at det utarbeides avlsanbefalinger for rasene. Tidligere har dette bare vært for rasegrupper men nå skal det være på alle raser. 

 

Alle raserepresentanter skal med utgangspunkt i RAS utarbeide forslag til anbefalinger. Dette skal gjøres i løpet av høsten, når dette er gjort legger vi forslagene ut på hjemmesiden slik at oppdretterne av rasen kan komme med synspunkter, som en høring. Det blir også informert på Facebooksiden når det legges ut på hjemmesiden.

Med avlsanbefalinger mener vi at det dette er retningslinjer som oppdretterne skal ha fulgt for å få formidle sine kull på klubbens hjemmesider.

 

Årsmøter
Alle avdelinger og rasegrupper har sine årsmøter i løpet av høsten, dette er annonsert i bladet og eller på hjemmesiden. 

 

Jubileum og Julebord

Og sist, men ikke minst, ikke glem årets store begivenhet i NTK-verden; nemlig årets julebord 30.11. I år har klubben blitt hele 85 år gammel og dette skal feires! (se annonse annet sted i bladet). Det er også utdeling av hedersbevisninger, dette skjer hvert 5 år og det kan deles ut ridder og kommandør titler. For å få denne hedersbevisningen må en ha gjort en stor uegennyttig innsats for Terrierklubben ikke bare for sin rase.

 

 

 

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44