Hovedstyret informerer

 

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan for 2018:

5.4, 21.4(Generalforsamling), 8.5, 2-3.6 (Terrierspesialen), 25.6 (flere datoer kommer)

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan heller ikke forventes at saker blir behandlet mellom styre- møtene.

 

Årets Generalforsamling (GF) er unnagjort, vi har nettopp avholdt den tradisjonsrike Terrierspesialen og sommeren er foran oss! Masse deilig utetid med våre firbeinte venner å glede seg til.
På årets GF var det flere viktige saker på agenda.
Først og fremst kan vi ønske to nye raser velkommen i vår klubb, Rat terrier og Amerikansk nakenterrier. NTK har søkt NKK om raseansvar for disse.
En annen viktig sak som ble vedtatt var reversering av fullcertordningen. Dette betyr at NTKs raser vil ikke lenger kunne fullcertes, men certet vil deles ut til de best plasserte i BHK/BTK som ikke er championer, slik som tidligere.

Vi har nå på grunnlag av vedtaket på GF søkt NKKs særkomite for utstilling om fritak fra fullcertordningen. Regelverket sier: Gitt gyldig vedtak i raseklubbens årsmøte/generalforsamling gis det fritak fra fullcertordningen fra 1. januar påfølgende år.

Fritak fra fullcertordning vil være gyldig i minst 3 år etter iverksettelse. Eventuell gjeninnføring av fullcertordning etter minst 3 års virketid må vedtas av raseklubbens årsmøte/generalforsamling. Eventuelt slikt vedtak før 3 år etter innføring, vil ikke bli iverksatt før de gjeldende 3 årene er gått. Flere andre raseklubber har også reversert ordningen, og vi har tro på at det på lang sikt også er den beste løsningen for raseforvaltningen.

Protokoll fra GF kan du lese på NTKs nettside, det var flere saker på dagsorden, blant annet endring i lovene.

Årets terrierfest, Terrierspesialen, er nylig avholdt, og det er nok flere som er glad for å ha hatt tak over hodet denne varme helgen! Styret er glad for å se at et stort antall terriereiere melder på utstillinger og samles tilen felles utstilling. Spesialen er et sted for å bli bedre kjent både med de enkelte raser og deres eiere og lære om hverandres suksess og utfordringer, en viktig arena for mange.

En del av finaleresultatene finnes i terrierbladet og på nettsiden.

HS minner om aktiviteter som arrangeres av avdelinger og komiteer. Se dato for arrangement som interesserer deg i terrierbladet og på nettsiden. Selv om høsten er langt foran oss, er det igjen på tide å begynne å planlegge Dogs4All. Årets utstilling vil være et Nordisk arrangement med dobbelutstilling. Dette betyr enda flere besøkende og enda større sjanse for å vise sin rase til potensielle eiere. De som stiller på NTKs stand får godt med besøk, så det er på tide å begynne å se på hvem som kan representere akkurat din rase!

Til slutt vil HS ønske alle en god sommer.

 

 

 

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44