Hovedstyret informerer

Historiens største DOGS4ALL er avviklet og tradisjonen tro hadde vi en «terriergate» slik at de mange tusen besøkende hadde mulighet til å bli bedre kjent med våre raser og får førstehåndsinformasjon fra deres eiere. Styret vil berømme de som stilte i år for engasjementet, det enorme besøket bekrefter at dette er et populært tiltak. Vi vil samtidig oppfordre alle rasegrupper og raserepresentanter å begynne å planlegge neste års arrangement. Også i 2019 er det lagt opp til tredagers arrangement og det krever en del krefter for å få dette til. Våre raser fortjener å være representert! 

 

85 års jubileum for klubben

I år feiret klubben 85 års jubileum, og nå i høst hadde styret invitert til en historiekveld med Grethe Bergendahl, en levende legende blant terrierfolket. Grethe er bokstavelig talt vokst opp samtidig med klubben og har fra ung alder vært med på de fleste aktiviteter innad i klubben. Hennes kronologiske fortelling, pepret med interessante anekdoter og observasjoner underholdt alle de cirka 50 fremmøtte på historiekvelden. 

Årets julebord var også preget av høytidelighet da nye riddere og kommandører ble utnevnt. Den høyeste utmerkelsen – kommandør – ble tildelt Heidi Hagen. Tre personer ble utnevnt til riddere, Eirik Kahrs, Lena Kjempengren og Trond Storsveen. For å kunne få denne utmerkelsen, framheves langvarig uegennyttig innsats for Terrierklubben. 

Oppfølging av vedtak fattet på Generalforsamlingen

På årets generalforsamling ble det vedtatt at NTKs raser vil fritas fra fullcertordningen og dette er nå godkjent fra NKKs side. Dette betyr at fra 2019 vil det ikke lenger være mulig å være «fullcertet» for klubbens raser. Fritak fra fullcertordningen for klubbens raser gjøres gjeldende fra 1.1.2019 og i minst tre år fremover. Ev. opphør av fritaket må vedtas på klubbens årsmøte, men vil ikke kunne iverksettes før tidligst 1.1.2022.

Det ble på GF vedtatt å innføre krav om kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av valper av rasen Jack russell terrier. Dette er nå ferdigbehandlet hos NKKs Sunnhetsutvalg og kravet er innført. Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på Dogweb. Registreringsrestriksjonen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01- 2019. Mer informasjon om dette finnes på klubben hjemmeside. 

Generalforsamling i 2019er fastsatt til 30.3. Husk at papirene ikke lenger sendes ut sammen med Terrierbladet, men publiseres på NTKs nettsider. Saker som medlemmene ønsker å fremme for GF må være styret i hende senest 2. mars 2019. 

Oppdretterlenker
Det er nå tiden for å betale for oppføring med oppdretterlinker på NTKs nettside. Alle som ønsker å stå fortsatt oppført, må betale 300 kr til 1503.25.80545. Ubetalte oppføringer slettes 01.02. 

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
10.1, 7.2, 12.3, 6.4.
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene. 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44