Hovedstyret informerer

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
7.10., 3.11, 25.11, 15.12.
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir behandlet mellom styremøtene.

Generalforsamlingen kunne endelig avholdes etter å ha vært avlyst i 2020 og utsatt en gang i år.  Referat fra generalforsamlingen ligger på hjemmesiden.
Vi vil takke Torill Dugstad og Marit Mørk for jobben i styret og ønske Marius Kjos (styremedlem) og Øyvind Venedik (varamedlem) velkommen i styret.

Nye navn:
Japansk terrier har skiftet navn til Nihon Teria.
Brasiliansk terrier har skiftet navn til Terrier Brasileiro.

Eleverumsutstillingen
NTK var for første gang med å arrangere utstilling på Elverum sammen Norges Jeger- og Fiskerforbund, og klubber fra gruppe 5, 6, 4, 7 og 8.

Det ble et vellykket arrangement, fin utstillingsplass med god plass og flott underlag.
Vi er med på denne utstillingen også til neste år, det er foreløpig ikke tatt avgjørelse på om det blir et eget hundearrangement eller om det blir lagt samme med jakt og fiskedagene.

Julebord
Vi hadde håpet å kunne arrangere julebord i år. Men fordi at smittesituasjonen er usikker samt at Olavsgård er karantenehotell, synes vi det er mest fornuftig er å ikke avholde julebord i år heller. To år på rad uten julebord er trist, men det viktigste er at ingen blir smittet av korona. Vi ser på om vi heller kan lage et arrangement for medlemmene til våren. Har du gode ideer så kom gjerne med forslag.

Valg av raserepresentanter 
I 2022 er det valg av raserepresentanter (RR), alle de sittende representantene er på valg.

Alle som eier en rase som har RR kan foreslå kandidater. Det er viktig at de kandidatene en foreslår er villig å ta på seg jobben. Det blir planlagt samarbeidsmøte/seminar med raserepresentantene i løpet av kort tid etter at funksjonstiden trer i kraft. Dato for dette blir publisert så snart det er klart.

Dommerkonferanse
Denne skulle arrangeres i januar, denne ble avlyst. Ny dato blir 12-13 februar 2022 på Olavsgård. 
Raser som gjennomgås på konferansen er:
Fox terrier ruhår
Fox terrier glatthår
Jack russell terrier
Parson russell terrier
Terrier Brasileiro 
Cairn terrier
Miniature bull terrier
Engelsk toy terrier.

 

Referat  2021
Referat fra styremøte 21.1
Referat fra styremøte 11.2
Referat fra styremøte 02.03

Referat fra styremøte 17.03
Referat fra styremøte 08.04
Referat fra styremøte 22.04 
Referat fra styremøte 15.06

Referat fra styremøte 15.08
Referat fra styremøte 09.09 
Referat fra styremøte 07.10


 

Referat 2020
Referat fra styremøte 16.1 
Referat fra styremøte 3.2
Referat fra styremøte 22.2
Referat fra styremøte 4.3
Referat fra styremøte 9.3
Referat fra styremøte 26.3 

Referat fra styremøte 14.4
Referat fra styremøte 27.4

Referat fra styremøte 4.5
Referat fra styremøte 25.5
Referat fra styremøte 25.6

Referat fra styremøte 8.9
Referat fra styremøte 21.9

Referat fra styremøte 29.9
Referat fra styremøte 20.10

Referat fra styremøte 20.11

Styremøte 17.12 avlyst 

 

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 17.1.2019

Referat fra styremøte 5.2.2019

Referat fra styremøte 21.2.2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Referat fra styremøte 13.3.2019

Referat fra styremøte 15.3.2019
Referat fra styremøte 25.4.2019
Referat fra styremøte 23.5.2019
Referat fra styremøte 20.6.2019

 

 

Referat 2018

Referat fra styremøte 9.1.2018

Referat fra styremøte 26.1.2018
Referat fra styremøte 15.2.2018

Referat fra styremøte 5.3 2018

Referat fra styremøte 5.4.2018  

Referat fra styremøte 8.5.2018
Referat fra styremøte 25.6.2018
Referat fra styremøte 30.8.2018

Referat fra styremøte 18.9.2018

Referat fra styremøte 16.10.2018

Referat fra styremøte 31.10.2018

Referat fra styremøte 27.11.2018
Referat fra styremøte 06.12.2018

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44