Nyheter

Årsmøter i Rasegrupper og avdelinger

Her finner du oversikt over årsmøter i Rasegrupper og Distriktsavdelinger

Publisert: 19/09/23 Oppdatert: 19/09/23

Rasegruppene/avdelingene sender ut innkallingen med minst 2 ukers frist.

Innkallingen skal sendes til medlemmene, enten per post, e-post eller legges ut på hjemmesiden. De fleste legger innkallingen ut på klubbens hjemmeside. Har du ikke tilgang til internett ta kontakt med styret i rasegruppen/avdelingen det gjelder og få innkallingen tilsendt med vanlig post.

Forslag på kandidater må være rasegruppens/avdelingens valgkomité i hende/post- stemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag til saker en ønsker behandlet på årsmøtet må være rasegruppen/avdelingens styre i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato.

(Forslag kan også sendes på e-post)

Kontaktinformasjon til alle finnes bakerst i Terrierbladet og på rasenes sider på hjemmesiden.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44