Nyheter

Fullcertordningen

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2022.

RS vedtok i sak 5 d):

«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»

 

Publisert: 08/12/21 Oppdatert: 14/12/21
.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44