Nyheter

Generalforsamlingen 2020 er avlyst

NTKs styre har vedtatt å avlyse generalforsamlingen 2020


 

Publisert: 28/02/20 Oppdatert: 19/06/20

FRA NKK: Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte.
 

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44