Nyheter

Norsk Terrier Klubs Hi-introduksjons kurs- høring.

Norsk Terrier Klubs Hi-introduksjons kurs - høring.

Svarfrist på høringen er 1.5. Sendes til post@norskterrierklub.no

Denne høringen er sendt ut til representanter for klubbens «hi-raser», og kun eiere med rasene: Border terrier, Fox terrier ruhår, Fox terrier glatthår, Jack russell terrier, Lakeland terrier, Parson russell terrier og Welsh terrier kan svare på høringen.

Dette er en høring og ikke endelig, den blir ferdigstilt etter at høringsuttalelser er mottatt.

I tillegg er det utarbeides det undervisningsmateriell til bruk på kurs, dette ferdigstilles etter at høringen er ferdig.
Høringsforslag finner du her

Publisert: 02/04/24 Oppdatert: 02/04/24
.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44