Nyheter

OPPDRETTERVERVING

VERVING AV VALPEKJØPERE SOM MEDLEM I NTK
På NTKs generalforsamling ble det vedtatt at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere til en redusert kontingent på kr.150.- for 1 år. Gjelder kun nye medlemmer. 

NKKs datasystem er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere. Dette gjøres når oppdretter eierskifter valpen
til ny eier (via web).
Oppdretter har da mulighet til å verve valpekjøperen til den klubben de selv er medlem.
Oppdretter får valget mellom å betale medlemskapet for valpekjøperen direkte i løsningen eller at valpekjøperen får tilsendt faktura.
Grunnkontingenten vil automatisk bli lagt til dersom valpekjøper ikke er medlem i en annen klubb. 

Alle som blir vervet til medlemstype "vervet av oppdretter" vil automatisk bli endret til medlemstype vanlig klubbmedlem 

pr. 31.12, gjeldende for påfølgende år. 

Publisert: 14/04/18 Oppdatert: 19/04/18

OPPDRETTERVERVING

På NTKs generalforsamling ble det vedtatt at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere til en redusert kontingent på kr.150.- for 1 år. Gjelder kun nye medlemmer.

NKKs datasystem er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere. Dette gjøres når oppdretter eierskifter valpen
til ny eier (via web).
Oppdretter har da mulighet til å verve valpekjøperen til den klubben de selv er medlem.
Oppdretter får valget mellom å betale medlemskapet for valpekjøperen direkte i løsningen eller at valpekjøperen får tilsendt faktura.
Grunnkontingenten vil automatisk bli lagt til dersom valpekjøper ikke er medlem i en annen klubb.

Alle som blir vervet til medlemstype "vervet av oppdretter" vil automatisk bli endret til medlemstype vanlig klubbmedlem

pr. 31.12, gjeldende for påfølgende år. 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44