Nyheter

VALG AV RASEREPRESENTANTEER

Raserepresentanten velges for 2 år av gangen, innen utgangen av desember, og kan gjenvelges. Funksjonstiden trer i kraft 1. februar. 
Kandidaten må være forespurt og sagt seg villig til å ta vervet. Kun de som er eiere av rasen som er medlemmer av NTK og har betalt medlemskontingent er valgbare, kan foreslå og har stemmerett. Innsendte forslag gjelder som stemmeseddel.

Forslag sendes NTKs valgkomite på mail, senest 1.november.
sendes til valg@norskterrierklub.no

Innkomne forslag blir gjengitt i Terrierbladet nr. 4-21.
Alle representantene skal velges for 2 år.

For raser som ikke velger egen representant, kan NTKs styre oppnevne en representant for 2 år av gangen.

Publisert: 06/10/21 Oppdatert: 06/10/21

.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44