Om NTK

 Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 4600 medlemmer.
«KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

 

Norsk Terrier Klub er en medlemsklubb i Norsk Kennel Klub og er spesialklubb for 37 terrierraser:

Airedale terrier, Amerikansk nakenterrier, Amerikansk staffordshire terrier, Australsk terrier, Bedlington terrier, Biewer terrier, Border terrier,  Bull terrier, Cairn terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Fox terrier glatthåret, Fox terrier ruhåret, Irish glen of imaal terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Irsk terrier, Jack russell terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier, Manchester terrier, Miniature bull terrier, Nihon Teria, Norfolk terrier, Norwich terrier, Parson russell terrier, Rat terrier, Sealyham terrier, Silky terrier, Skotsk terrier, Skye terrier, Staffordshire bull terrier, Tenterfield terrier, Terrier Brasileiro, Toy fox terrier, Welsh terrier, West highland white terrier, Yorkshire terrier.

Som medlem i Norsk Terrier Klub har du rett til å delta på utstillinger, konkurranser og prøver innenlands tilsamme avgift som ved direkte medlemskap i Norsk Kennel Klub. Norsk Terrier Klubs medlemsblad, "TERRIERBLADET", utkommer med 4 nummer i året. Her skrives det om det meste som foregår i Terrier-Norge. I tillegg får medlemmene tilsendt Hundesport som er Norsk Kennel Klubs blad.

 

Rasene Airedale terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Jack russell terrier, Staffordshire bull terrier og West highland white terrier har sine egne rasegrupper innen Norsk Terrier Klub.
Som medlem i en av disse gruppene, får du i tillegg til Terrierbladet og Hundesport, også tilsendt gruppens eget medlemsblad. Norsk Terrier Klub har raserepresentanter for de fleste av de øvrige rasene. Raserepresentantene og rasegruppene forsøker å skape en tettere kontakt mellom medlemmer med samme rase, og mellom medlemmene og moderklubben,  Norsk Terrier Klub.

 

Norsk Terrier Klub arrangerer bla. medlemsmøter, dressurkurs, ringtrening, utstillinger, trimmekurs, agilitytrening, rallylydighetsstevner og sportrening.

 KONTAKT OSS

Norsk Terrier Klub
Postboks 90, Økern,
0508 Oslo
TELEFON : 97 47 49 44
E-POST :

 

Norsk Terrier Klubs hovedkonto:
1503 16 36431
IBAN: NO29 1503 16 36431  
BIC: DNBANOKK
Org.nummer: 992 057 327

 

(+47) 97 47 49 44